Mikołaj Jakub Agopszowicz


 

Ludzie pierwszych lat niepodległości Leszna

 

AGOPSZOWICZ (Agopsowicz, Hasso-Agopszowicz) Mikołaj Jakub (1880 - 1970), adwokat, notariusz. Urodził się 12 VIII w Korolówce (pow. Kołomyja), w rodzinie ziemiańskiej, jako jedyne dziecko Aleksandra i Weroniki z Oharowiczów. Szkolę ludową u kończył w Kołomyi, tam też w i 891 rozpoczął naukę w gimnazjum i ukończył 4 klasy niższe w 1895. W 1895-9 uczęszczał do IV Gimnazjum we Lwowie, kończąc naukę egzaminem dojrzałości. W latach 1899-903 studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i uzyskał tytuł doktora praw. W 1903-7 odbywał aplikację adwokacką w 1911 został wpisany na listę adwokatów, który to zawód wykonywał we Lwowie. 24 XI 1924, na własną prośbę, został mianowany sędzią Sądu Okręgowego w Lesznie i tu wraz z rodziną zamieszkał. Prowadził sprawy cywilne, był organizatorem polskiego sądownictwa. Wobec dotkliwego braku polskich sędziów jego przybycie usprawniło pracę miejscowego sądu. Zwolniony na własną prośbę ze służby sądowej, z dniem 1 l 1928 rozpoczął w Lesznie praktykę adwokacką. 11 1933 przeniósł się do Gostynia, gdzie 1 II 1933 objął stanowisko notariusza. Funkcję tę pełnił do 1 IX. 1939. W czasie okupacji nie pracował. Przebywał wówczas m.in. w Warszawie, a po upadku powstania warszawskiego na tułaczce. 26 III 1945 podjął w Gostyniu pracę notariusza. 31 VII 1946 otrzymał na okres roku powołanie na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Lesznie, z delegowaniem do pełnienia obowiązków sędziego Sądu Grodzkiego oraz notariusza w Gostyniu. Zwolniony ze stanowiska notariusza z dniem 31 XII 1951, powrócił do wykonywania praktyki adwokackiej. Czynnym adwokatem pozostał do śmierci. Zmarł 29 XII 1970 w Gostyniu, pochowany został na tamtejszym cmentarzu parafialnym 211971. Związek małżeński zawarł 29 XII 1917 we Lwowie, z Mariaż Scholtzów. Małżeństwo miało syna Antoniego (ur. 1919), profesora prawa.

Akta osobowe Mikołaja Agopszowicza P; 1841/1/00/14/ Sąd Okręgowy w Poznaniu; - Inf. ustne Antoniego Agopszowicza i Haliny Jankowskiej.

Henryk Małłek

POWRÓT