Jan Metelski


 

Ludzie pierwszych lat niepodległości Leszna

 

METELSKI Jan (1874-1948), kupiec, działacz niepodległościowy i społeczny. Urodził się 16 V w Zaniemyślu (pow. Śrem), jako syn Władysława i Ludwiki Własna hurtownię towarów kolonialnych założył we Wschowie w 1899, a w Lesznie prowadził ją od 1919 w budynkach przy pl. Metziga. Filię firmy otworzył także w Śmigłu. Zyskał ogólny szacunek jako sumienny kupiec. Był zaangażowany w działalność patriotyczną i narodową jako współorganizator polskiego życia społecznego pod zaborem pruskim. We Wschowie, w której mieszkał przed l wojną światową uczestniczył w ruchu konspiracyjnym mającym na celu przygotowanie na Ziemi Wschowskiej powstania wielkopolskiego, za co został uwięziony w Głogowie i Żaganiu i za zdradę stanu skazany na karę śmierci. Uniknął wykonania wyroku dzięki wymianie jeńców. Pod koniec 1919 osiedlił się w Lesznie i rozwinął działalność gospodarczo-handlową. Znalazł się w pierwszym składzie Rady Miejskiej Leszna z sierpnia 1920, pełniąc funkcję zastępcy sekretarza. W 1925 został radcą i członkiem magistratu w Lesznie. Od 1924 był prezesem Towarzystwa Chrześcijańskich Kupców Samodzielnych i z wyboru kupiectwa leszczyńskiego radcą w Izbie Przemysłowo Handlowej w Poznaniu. Należał do Bractwa Kurkowego w Lesznie; był Królem Kurkowym w 1926. W 1935 pełnił funkcje skarbnika w Towarzystwie Naukowej Pomocy na pow. leszczyński. Za działalność patriotyczną we wrześniu 1939 był w grupie zakładników, z której część została rozstrzelana przez hitlerowców w publicznej egzekucji 21 X w Lesznie. Więzień Pawiaka, po zwolnieniu ukrywał się w Lublinie, Warszawie i Częstochowie. Uczestniczył 8 III 1945 w pierwszym, organizacyjnym posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej w Lesznie i został radnym, reprezentantem samodzielnych kupców. Zmarł 14 X 1948 w Lesznie i został pochowany na cmentarzu przy ul. Kąkolewskiej. Z pierwszego małżeństwa miał synów: Edmunda i Alfreda oraz córkę Eleonorę, z drugiego: Kazimierza, Władysława, Mariana.

Świderski B., Ilustrowany opis Leszna i ziemi leszczyńskiej, Leszno 1928; Historia Leszna, red. Topolski J.; Leszno 1997; Ziemia leszczyńska, red. Deresiewicz J., Poznań 1966; „Wiadomości Miasta Leszna" 1929 nr 29; Ziemkowski A., O Powstaniu Wielkopolskim we Wscho­wie, „Panorama Leszczyńska": 1986 nr 32-3; -USC Leszno, Księga Zgonów nr 287/1948; - Inf. Ewy Metelskiej; -Fot. ze zbiorów rodzinnych.

Antoni   Mazankiewicz

Źródło; Przyjaciel Ludu nr 1 2002

POWRÓT