SPIS   TREŚCI

                                                                            

                                                               

Okładka

 

Strona tytułowa

 

Strona informacyjna

 

Alojzy Konior

Jan Jonston - zamiast wstępu

 

Adam Matuszewski

Jan Jonston (1603 - 1675) - przyrodnik, lekarz,
historyk, pedagog

 

Marian Pawlak

Studia uniwersyteckie młodzieży z Leszna w XVII i XVIII w.

 

Jolanta Dworzaczkowa

Projekt programu szkolnego Jana Jonstona

 

Tadeusz Heimrath

Położnictwo europejskie w dobie Jana Jonstona

 

Adam Matuszewski

Enchiridion ethicum Jana Jonstona a podręczniki
Etyki
Arystotelesa i Bartłomieja Keckermanna -
podobieństwa i różnice

 

Janusz Skoczyłas

Jan Jonston a początki geologii w Wielkopolsce

 

Hieronim Kaczmarek

Jan Jonston i jego badania nad cywilizacją starożytnego Egiptu

 

Bronisław Świderski

Dr. Jan Jonston wybitny uczony dawnego Leszna.
Leszno 1935 (przedruk)