Wydano z pomocą Rady, Zarządu i Prezydenta Miasta Leszna

 

 

 

 

Wydawca:                                      Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne

Projekt okładki:                            Jerzy Konieczny

Redakcja techniczna:                   Barbara Głowinkowska

  

 

 

Druk i oprawa:                              Zakład Poligraficzny „HAF"

                                                         64-100 Leszno, Al. Konstytucji 3 Maja

                                                         tel. 065 529 74 05

 

  

  

 

 

 

Copyright by Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne

 

 

ISBN 83-913449-3-2