Autor      Stanisław Jędraś
Tytuł      Halina Biskupska
Źródło     Przyjaciel Ludu Zeszyt I/XCVII 2003

 

Halina Biskupska, długoletnia i zasłużona nauczycielka Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, zmarła 21 maja 2000 r. Przez blisko 40 lat przekazywała młodemu pokoleniu wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych oraz zaszczepiała w niej miłość do ludzi, szacunek do polskich tradycji i dobrych obyczajów. Była pedagogiem z powołania, wielkim przyjacielem młodzieży i szczerym jej doradcą w trudnych sytuacjach. Często spotykała się z absolwentami.
 

Halina Maria Magdalena Biskupska urodziła się 22 lipca 1917 r. w Pobiedziskach koło Poznania, ale jej życie było związane z Lesznem. Była córką Piotra Świtońskiego i jego żony Anny z Bilińskich. Miała czterech braci.
W czerwcu 1935 r. zdała maturę w Miejskim Gimnazjum Żeńskim im. Marii Konopnickiej w Lesznie. W tym też roku rozpoczęła studia wyższe na Uniwersytecie Poznańskim, ale po upływie roku przeniosła się do Akademii Handlowej w Poznaniu, gdzie w czerwcu 1939 r. uzyskała Dyplom Nauk Handlowych. Studiując w Akademii uczestniczyła też w zorganizowanym tam Wyższym Kursie Pedagogicznym, dającym uprawnienia do pracy w szkolnictwie. Po studiach otrzymała skierowanie do pracy jako nauczycielka w Państwowym Gimnazjum i Liceum Handlowym w Zgierzu, jednak wybuch II wojny światowej uniemożliwił jej rozpoczęcie. W okresie okupacji hitlerowskiej była zatrudniona jako księgowa w hurtowni kolonialnej w Lesznie, a następnie w przedsiębiorstwie budowlanym Bruno Spichal. Po ucieczce Niemców z Leszna pracowała jako księgowa w Państwowej Roszarni i Rolniczej Mleczarni w Lesznie, a także w PSS "Ogniwo", w charakterze urzędującego członka zarządu.
 

1 września 1947 r. Halina Biskupska rozpoczęła pracę jako nauczycielka w Państwowym Gimnazjum i Liceum Handlowym w Lesznie. 30 grudnia 1947 r. wyszła za mąż za Stanisława Biskupskiego. Urodziła trzech synów: Leszka, Romana i Andrzeja; wszyscy uzyskali wyższe wykształcenie i są znanymi obywatelami Leszna. W 1974 r. straciła męża. Profesor Biskupska zorganizowała w szkole Spółdzielnię Uczniowską i Szkolną Kasę Oszczędności. Była organizatorką wielu udanych wycieczek dla młodzieży. Przez 12 lat pełniła funkcję prezesa ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego, przyczyniając się do kształtowania życzliwych stosunków w gronie nauczycielskim. Na emeryturę przeszła w 1975 r., jednak w zmniejszonym wymiarze godzin pracowała jeszcze przez wiele lat.
Była odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Za Zasługi Dla Województwa Leszczyńskiego, Złotą Odznaką ZNP, Odznaką Za Zasługi Dla Oświaty Leszczyńskiej, Odznaką Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego, Odznaką Stowarzyszenia Stenografów i Maszynistek, nagrodami Ministra Oświaty i Wychowania.
 

Pogrzeb Haliny Biskupskiej odbył się 24 maja na cmentarzu w Lesznie przy ulicy Kąkolewskiej. Uczestniczyło w nim kilku księży, grono nauczycielskie Zespołu Szkół Ekonomicznych, wielu absolwentów i mieszkańców Leszna.