Autor      Stanisław Jędraś
Tytuł      Czesław Ławniczak
Źródło     Przyjaciel Ludu Zeszyt I/XCVII 2003

 

Czesław Ławniczak urodził się 21 lipca 1909 r. w Lesznie. Był synem Stanisława Ławniczaka i Petroneli z domu Konieczna. W roku szkolnym 1923/ 24 ukończył Publiczną Szkołę Powszechną w Święciechowie i od 1924r. uczęszczał do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Lesznie. Maturę zdał w 1928 r. i otrzymał posadę nauczyciela w Publicznej Szkole Powszechnej w Krzyżownikach powiat Kępno. Stamtąd po roku - na własną prośbę - został przeniesiony do szkoły w Rychtalu, położonym również w powiecie kępińskim. W szkole tej pracował do 1939 r. Udzielał się tam również w działalności Towarzystwa Czytelni Ludowych, był członkiem chóru i występował w zespole teatralnym. Działalność tak była w owym czasie bardzo potrzebna, gdyż Rychtal znajdował się na pograniczu polsko-niemieckim i w tym rejonie nadal mieszkało dużo Niemców. Czesław Ławniczak należał też do aktywnych członków Związku Ziem Zachodnich i Związku Nauczycielstwa Polskiego.
 

W czasie okupacji hitlerowskiej przeniósł się do Kępna, gdzie pracował jako robotnik w jednym z zakładów przemysłowych. Jego pobyt w Rychtalu był niebezpieczny, gdyż tamtejsi miejscowi Niemcy zarzucali mu, że był "za bardzo polski". Po wkroczeniu do Rychatala wojsk radzieckich, co stało się 17 stycznia 1945 r., powrócił do tej miejscowości i około połowy lutego uruchomił tamtejszą szkołę zostając jej kierownikiem. Wybrano go również przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej w Rychtalu. W miejscowości tej przebywał do 1950 r., po czym przeniesiony został do pracy w Inspektoracie Szkolnym w Kępnie. Wkrótce jednak otrzymał stanowisko podinspektora szkolnego w Gostyniu, gdzie pracował od 1950 do 1960 r. Z dniem 1 września 1960 r, na własną prośbę, przeniesiono go na podobne stanowisko do Leszna. Z kolei w roku 1964 powierzono mu kierownictwo Wydziału Oświaty i Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lesznie. Funkcję tę pełnił do 31 sierpnia 1970 r, po czym przeszedł w stan spoczynku.
 

Czesław Ławniczak cieszył się wśród rzeszy nauczycielskiej dużym autorytetem. Wizytacje szkół przeprowadzał rzeczowo i obiektywnie, nie nadużywając nigdy swego stanowiska. W stosunku do podlegających mu służbowo osób był wymagający, ale zawsze taktowny. W pamięci zachował się jako człowiek pracowity i uczciwy. Uhonorowano go wieloma odznaczeniami, między innymi Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim oraz tytułem "Zasłużony Nauczyciel PRL".
Po przejściu na emeryturę pracował jeszcze w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej, a także w Poradni Wychowawczo-Zawodowej. Udzielał się również w pracach Komitetu Osiedlowego "Grunwald". Zmarł 27 stycznia 1991 r., a pogrzeb odbył się 31 stycznia. W imieniu nauczycieli leszczyńskich pożegnał go na cmentarzu przy ul. Kąkolewskiej niżej podpisany. W dzień po pogrzebie Czesława Ławniczaka zmarła jego żona Helena.