obiekty wyznaniowe


 

 

 

 

Lokalizacja

Miniatura obiektu (kliknij)

Nazwy

 

al. Konstytucji 3 Maja 5

 

 

aktualna;

Kościół p. w. św. Kazimierza

poprzednie;

x

 

pl. Komeńskiego 4

 

 

aktualna;

Zgromadzenie Sióstr Serafitek

poprzednie;

x

 

pl. Metziga 19

 

aktualna;

Kościół p. w. św. Krzyża

poprzednie;

x

 

pl. Metziga 21

 

 

aktualna;

Dom Katolicki

poprzednie;

x

 

ul. 1 Maja 91

 

 

aktualna;

Kościół p. w. NMP Wniebowziętej

poprzednie;

x

 

ul. Chrobrego 28

 

aktualna;

Kościół p. w. św. Jana

poprzednie;

x

 

ul. Kąkolewska 1

 

aktualna;

Kościół p. w. św. Antoniego

poprzednie;

x

 

ul. Kościelna 18

 

aktualna;

Kościół p. w. św. Mikołaja

poprzednie;

x

 

ul. Kurpińskiego

 

aktualna;

nie istnieje

poprzednie;

Kościół p. w. św. Szczepana

 

ul. Łowiecka 12

 

aktualna;

Kościół p. w. św. Maksymiliana Kolbe

poprzednie;

x

 

ul. Narutowicza

 

aktualna;

x

poprzednie;

Synagoga

 

ul. Niepodległości 37a

 

 

aktualna;

Siostry Elżbietanki

poprzednie;

x

 

ul. Paderewskiego

 

aktualna;

x

poprzednie;

Kaplica ewangelicko-augsburgska

 

ul. Paderewskiego 8

 

 

aktualna;

Siostry Elżbietanki

poprzednie;

x

 

ul. św. Józefa 1

 

 

aktualna;

Kościół p. w. św. Józefa

poprzednie;

x

 

 

POWRÓT