L
E
S
Z
N
O1. charytatywne
2. finansowe
3. hobbystyczne
4. kombatanckie
5. kulturalne
6. młodzieżowe
7. oświatowe
8. polityczne
9. pomocowe
10. religijne
11. sportowe
12. zawodowe
organizacje i związki
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT