Autor

Andrzej Przewoźny

Tytuł

Notatka o pomniku Atlasa

Źródło

 

Uwagi

 

 

W jednym z numerów "PL" wydanych w 1985 r. znalazła się notatka skreślona ręką dr Aleksandra Piwonia, dyrektora Archiwum Państwowego w Lesznie. Poniżej przytaczam ją w całości.

„Uprzejmie informujemy na podstawie akt miasta Leszna (syng 1496), iż figura Atlasa (lub Herkulesa) dłuta Władysława Marcinkowskiego została podarowana miastu w 1924 przez  hr. Krzysztofa Mielżyńskiego. Po uzupełnieniu kulą ziemską, pokrytą blachą cynkową ustawiono ją w 1926 r. na placu Kościuszki na terenie należącym do sądu, położonym w trójkącie między pałacem, a budynkiem mieszkalnym. Lokalizacje pomnika i wysokość cokołu zakwestionował konserwator zabytków, który domagał się postawienia rzeźby na osi alei lub osi ulicy, na cokole znacznie wyższym od zaprojektowanego. Nadmieniamy, iż w aktach znajduje się list hr. Mielżyńskiego z 1924 r. i fotografia rzeźby z 1928 r."

Nie wyjaśnia ona jednak co stało się z rzeźbą Atlasa, kiedy została zdemontowana i gdzie przewieziona.
Oczywiście, że będą dalsze artykuły. Do czytelników "Panoramy Leszczyńskiej" chciałbym  skierować następujące prośby: o informacje ( i zdjęcia) dotyczące nieistniejących dziś cmentarzy (architektura nagrobna, układ przestrzenny) oraz zdjęcia dokumentujące Leszno w czasie I i II wojny światowej. Myślę, że jest to interesująca tematyka. Jeśli będzie Pan miał własne sugestie dotyczące tematów o których warto pisać - przyjmę je chętnie.

Przesyłam coś, co znalazłem w książce pt. "Uebersicht der Kunstgeschichte der Provinz Posen" autorstwa Juliusa Kothe'a wydanej w 1898 r. w Berlinie. Rzuty trzech leszczyńskich kościołów. Myślę, że mogą one wzbogacić to, co już w tej chwili znajduje się na stronie internetowej

Pozdrawiam