Autor

Alojzy Konior

Tytuł

Brunon Bortel

Źródło

Przyjaciel Ludu 5-6/1997

Uwagi

 

 

Trudno pisać szkic biograficzny o człowieku, z którym się przebywało na co dzień, ustalało wspólne działania w ramach Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego. Jego skromność - mimo du­żego talentu plastycznego oraz serdeczność i obo­wiązkowość zawsze były przez wszystkich cenione.

Jeszcze niedawno, w czasie promocji książki Marianny Dudek - Maćkowiak w Bukówcu Gór­nym, wspominali Brunona Bortla koledzy z lat młodzieńczych. Tam bowiem urodził się 5 października 1929 r., tam też spędził swe pierwsze lata życia i uczęszczał do szkoły powszechnej.

Młodzieńcze lata zakłóciła mu II wojna świa­towa, podczas której dzielił losy wielu Polaków. W czasie okupacji hitlerowskiej skierowano go na przymusowe roboty do gospodarstwa niemieckiego w Kaczkowie koło Rydzyny. Zakończenie wojny związane było z przeniesieniem się rodziny Bortlów z Bukówca Górnego do Krzycka Wielkiego, gdzie też Brunon zakończył swa edukację podstawową.

W 1953 r. podjął prace w Pszczynie, mieście położonym w Kotlinie Oświęcimskiej w Muzeum Wnętrz Pałacowych mieszczącym się w pięknym zabytkowym pałacu, pochodzącym z końca XV w. Pobyt w tak specyficznym, pałacowym, otoczeniu zaowocował rozwinięciem talentu rysownika. Umiejętności te, zarówno graficzne jak i rysownicze artysta doskonalił przez całe, aktywne w działania kulturalne życie.

Do Leszna przybył w 1957 r. Pracował między innymi w Powiatowym Sztabie Wojskowym. Gazow­ni Miejskiej i kilkanaście lat w Narodowym Banku Polskim. W międzyczasie uzupełnił swoje wykształ­cenie kończąc Liceum Ogólnokształcące.

W książce autorstwa Zbigniewa Łukowiaka pt. "Amatorski Ruch Plastyczny w Lesznie". Leszno 1987. postać Brunona Bortla widnieje na kilku, już dziś archiwalnych, zdjęciach. Tam też znajdują się zapisy o jego artystycznych sukcesach w Przeglądach Plastyki Amatorskiej i Przeglądach Grafiki Amatorskiej Wielkopolski. Potwierdzają jego osiągnięcia graficzne katalogi wydawane w lalach 1974 i 1976.

Ratusze województwa leszczyńskiego w: rysun­kach Brunona Bortla wydane przez LTK w 1976 r stały się prawdziwą atrakcją i spotkały z dużym zainteresowaniem społeczności leszczyńskiej. Dziś wydano je po raz trzeci.

Kiedy w 1986 r. pojawił się na leszczyńskim rynku, nawiązujący do XIX-wiecznego poprzednika "Przyjaciel Ludu" Brunon Bortel był - obok początkowo Antoniego Suchaneckiego - jego głównym rysownikiem.

Dziś, kiedy przekładamy dotąd wydane zeszyty "Przyjaciela Ludu", niemal każdą stronę tytułowa zdobi jego dzieło. Pokazała to wystawa indywidualna prac Brunona Bortla, zorganizowana z okazji wydania jubileuszowego - 50 - zeszytu tego czasopisma. Natomiast na jubileusz 450-lecia lokalizacji miasta Leszna artysta przygotował rysunki herbów tego miasta i podobiznę jego niegdysiejszego króla Stanisława Leszczyńskiego.

Brunon Bortel był aktywnym członkiem Lesz­czyńskiego Towarzystwa Kulturalnego, przez kilka lat przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Wyróż­niony został medalem "Za Serce dla Kultury". Zmarł 12 kwietnia 1997 r. Pamięć o jego twórczości plastycznej pozostanie, czytelnik spotka jego dzieła w bibliotekach, przeglądając chociażby "Przyjaciela Ludu".

Środowisko leszczyńskie pamiętać będzie o je­go zasługach dla kultury i życzliwości dla ludzi.