Autor

Zbigniew Gryczka

Tytuł

Proboszcz i kapelan

Źródło

Inf. kulturalny i turystyczny 3/2003

Uwagi

 

 

W sobotę 11 stycznia 2003 r. w godzinach rannych, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł na ziarnicę złośliwą ksiądz Bolesław Bugzel, długoletni proboszcz parafii św. Krzyża w Lesznie i kapelan garnizonu leszczyńskiego. Był znany w regionie z szerokiej działalności społecznej.

Bolesław Bugzel urodził się 23 lipca w Żychlewie, w rolniczej rodzinie Ignacego i Agnieszki. Był najmłodszy z 4 braci. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Sułkowicach. W wieku 14 lat, po ukończeniu szkoły pow­szechnej, wstąpił do niższego semi­narium duchownego w Wolsztynie. Po czterech latach rozpoczął naukę w Wyższym Seminarium Duchownym w Poznaniu. Studia przerwała służba wojskowa w latach 1962 - 1964 w Orzyszu. Święcenia kapłańskie przy­jął 20 maja 1967 r., w katedrze poz­nańskiej. Wikarym był w Szamotu­łach, Kościanie, Poznaniu, probosz­czem w Borui Kościelnej, skąd przy­był l lipca 1982 r. do parafii św. Krzyża w Lesznie - nowo utworzonej i wymagającej sporo pracy. Podjął trud przywrócenia kościołowi daw­nego splendoru. W okresie jego proboszczowania wykonano mnóstwo prac gospodarczych przy kościele i parafii. W 1984 r. zamurowano dawne wej­ścia na balkony i odmalowano kościół. W latach 1986 - 1987 odnowiono ołtarz główny, zawieszono żyrandole i założono nowe drzwi wahadłowe z drewna mahoniowego. 21 marca 1989 r. umieszczono w ołtarzu głównym nowy krzyż, a w październiku ustawiono nowe ławy. W 1992 r. kościół uzys­kał sześć nowych konfesjonałów, a na wprost głównego wejścia ustawiono symboliczny nagrobek, upamiętniający niemieckich parafian. W 1997 r. po­nownie wymalowano kościół. W kwietniu 1999 r. zakupiono z kościoła ewangelickiego w Duisburgu organy, które zostaną zamontowane po wybu­dowaniu balkonu, 10 września 1999 r. zakończono montaż iglicy zwieńczo­nej pozłacanym krzyżem. W 2001 r. pokryto dach kościoła miedzianą bla­chą, zainstalowano nowe rynny i odgromniki i wyremontowano wieżę.

Ks. kanonik Bolesław Bugzel wzbogacił życie kulturalne miasta m.in. poprzez organizowanie imprez muzycznych. Do historii przeszedł wielki koncert kolęd w wykonaniu około 20 chórów i kilku orkiestr z byłego woje­wództwa leszczyńskiego, zorganizowany 22 stycznia 1995 r. oraz koncert muzyki Jana Sebastiana Bacha, w wykonaniu wybitnych artystów poznań­skich, odbyty 9 kwietnia 2000 r.

W październiku 1989 r. ks. B. Bugzel podjął działalność duszpasterską w jednostce wojskowej, która została uwieńczona reaktywowaniem parafii garnizonowej w styczniu 1991r.

Odszedł zasłużony człowiek o wielkim sercu. Pogrzeb odbył się 14 sty­cznia 2002 r., na cmentarzu przy ul. Kąkolewskiej. Żegnali go: arcybiskup poznański, 100 księży i tłumy leszczynian.