Autor

 

Tytuł

Cech krawiecki

Źródło

Głos Leszczyński” z dnia 8 sierpnia 1937 r

Uwagi

 

 

Cech Krawiecki w Lesznie został założony w początku siedemnastego wieku.

Członków liczy obecnie 40. Pierwszym przewodniczącym po przejęciu Leszna przez władze polskie był Stanisław Steinert.

Od roku 1925 przewodniczy Cechowi Krawieckiemu — mistrz krawiecki Tomasz Stanek. Cech urządził w międzyczasie kil­ka kursów kroju, kalkulacji i księgowości tak dla mistrzów jak i czeladników kra­wieckich.

Obecny Zarząd tworzą: Tomasz Stanek, starszy cechu, Michał Nowak, skarbnik, S. Sikorski, sekretarz.

Do Cechu należą:

Tomasz Stanek, Stanisław Steinert, Mi­chał Nowak. Wojciech Ptasik Stanisław Kapturczak. Iudwik Sikorski, Tomasz Kozłowski. Leon Fajerski, Jakób Dulnikowski. Stanisław May, Roman Ratajski, Józef Pawelczak, Józef Siedlewski, Edmund Pietrzyński, Homan Piętrzyński, Leon Tomaszewski. Walenty Walkowiak, Paweł Tiller (senior) Friedrich Tiller, Marian Jankiewicz, Józef Kubaczyk, Ignacy Sierpowski, Jakób Jędrzychowski, Brunon Bayer, Wilhelm Stőhr, Jan Kurpisz, Paweł Schubert, Nikodem Erzepski, Józef Kowalski, Antoni Woźniak. Jan Bukiewicz, Józef Czaj­ka, Paweł Schulz, Franciszek Gościniak, Konrad Draheim, Władysław Ratajczak, Leon Borowiak, Walenty Cichoński, Józei Sobczyk, Jadwiga Krajewska, Rozalia Poprawska, Dekubanowska, Wanda Maćkowiakowa, Pelagia Kermelowa.