Autor

Bronisław Świderski

Tytuł

Elektrownia

Źródło

„Ilustrowany opis Leszna i ziemi leszczyńskiej” - reprint wydania z 1928 r

Uwagi

 

 

W roku 1907 przystąpiło miasto do budowy elektrowni, którą ukończono w roku 1908. Urządzenia elektrycznego dostarczyła firma Siemens Schuckert.

Zainstalowano 2 maszyny parowe po 150 KM. i 2 kotły z powierzchnią ogrzewalną 60 m2. Elektrownia wytwarza stały prąd o 2.220 volt. i dostarcza go Kolei Państwowej, warsztatom i fabrykom, koszarom wojskowym, szkołom, urzędom państwowym i komunalnym oraz osobom prywatnym.

Produkcja   prądu   wynosiła:

1908  roku       111,500 kwgdz.

1920     „         286,500      ,.

1927     „         717,000 ,.

Ponieważ zapotrzebowanie prądu z roku na rok powiększało się, a maszyny okazały się niewystarczające, kupiono w roku 1924 nowy motor i to na gaz świetlny o sile 350 KM. który się już w roku 1927 okazał za mały. Korporacje miejskie uchwaliły w roku b. wbudowanie nowego motoru o sile 600 KM. i wzmocnienie sieci kablowej. Na razie koszty rozbudowy gazowni i elektrowni wynoszą ca. 800 tysięcy złotych. na które ma być zaciągnięta pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego.