Autor

Bronisław Świderski

Tytuł

Gazownia

Źródło

„Ilustrowany opis Leszna i ziemi leszczyńskiej” - reprint wydania z 1928 r

Uwagi

 

 

Gazownię, uruchomioną w roku 1865, zalicza się do jednej z najstarszych gazowni w Polsce. Do roku 1899 była gazownia ta w rękach prywatnych, od tego zaś czasu przeszła na własność miasta za cenę 130.000 M.

          W 1901 r. rozpoczęto rozszerzanie przewodów i zamieniono rury o 130-150 mm. na rury o 200 mm. W jesieni tego samego roku zapoczątkowano budowę nowej gazowni, którą wykończono na wiosnę w 1902 r. Dnia 15. sierpnia 1902 r. wyłączono z ruchu starą gazownię a jej miejsce zajęła nowa.

          Przy projektowaniu nowej budowy przewidziano stopniowo podwyższanie się zapotrzebowania gazu 3 proc.; tymczasem nastąpiła wkrótce konieczność rozszerzenia przewodów gazowych. Zwiększył się przez to znacznie nacisk gazu do odleglejszych części miasta a tem samem wzrosło zapotrzebowanie gazu. W następnych już latach zwiększyło się zapotrzebowanie nawet o 20-proc. przez przyłączenie koszar, seminarjów i dworca kolejowego. Największe spotrzebowanie gazu mieliśmy w roku 1905. gdyż wynosiło ono 3000 m3 dziennie. Należało więc liczyć się z dalszą zwyżką; dlatego Dyrekcja Gazowni uważała za wskazane przedewszystkiem rozbudować piece i aparaty do wydajności 6 tyś. m3  dziennie.

          Rozbudowę tę   rozpoczęto   1900   roku.

Ustawiono wówczas również chłodnik wodny, płuczkę rotacyjną, płuczkę naftalinową i drugi kocioł parowy.

          W 1910 r. zbudowano zakład do skraplania amoniakalnej wody. W tym czasie powiększono przewody i gazownię do wytwórczości 6 tyś. m3 dziennego zapotrzebowania. Ponieważ znajdujący się zbiornik, zawierający 2 tyś. m3, okazał się za mały, dobudowano nowy o pojemności 5 tys. m3 w roku 1914. Z powodu braku węgla w roku 1921 założono urządzenie dla wytwarzania gazu wodnego. W 1923 roku Dyrekcja Zakładów poleciła firmie Habill w Poznaniu założenie benzolowni; w roku zaś 1925 ta sama firma wykonała budowę destylarni .smoły.

Zapotrzebowanie gazu począwszy od roku 1865 było następujące:

1865 roku                                                    70.000 m3

1915     „                                                1.200.000   .,

1919     „                                                1.079.000   „

1920     .,                                                   750.000   .,

1924     „                                                   880.000   .,

1927     „                                                1.283.000   .,

Obecna   cena  za  gaz:

przy użyciu miesięcznem do        50 cbm.     0,32 zł. za cbm.

przy użyciu miesięczn. ponad      50—100    0,30 ,,   

przy użyciu miesięczn.   ponad 100—200     0,29 „    ,,

przy użyciu miesięczn. ponad 200 cbm.      0,28 „    ,.

W roku 1927 zbudowała wspomniana firma poznańska urządzenie do  fabrykacji  siarczan- 

amoniaku.