Autor

Andrzej Przewoźny

Tytuł

Laureat nagrody Dunina-Borkowskiego

Źródło

Panorama Leszczyńska

Uwagi

 

 

Wieloletnie pasje leszczyńskiego regionalisty Zbigniewa Gryczki zostały dostrzeżone na forum ogólnopolskim. Niedawno został on wyróżniony "Pierścieniem kolekcjonerskim" - nagrodą hetmana kolekcjonerstwa polskiego Jerzego Dunina Borkowskiego. Zbigniew Gryczka - członek Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego -  jest jedynym Wielkopolaninem wyróżnionym tym laurem.

         Jerzy Dunin - Borkowski żył w latach 1908 - 1992. Był kolekcjonerem posiadającym w swych zbiorach wiele cennych przedmiotów. W 1978 r. przekazał je Muzeum Narodowemu w Warszawie. Stamtąd trafiły one do miasta rodzinnego Borkowskiego - Krośniewic, gdzie zdeponowane zostały w muzeum. Do śmierci Borkowski był ich honorowym depozytariuszem. Ustanowiona po śmierci nagroda jego imienia wręczana jest osobom, które położyły swe zasługi w ocalanie dziedzictwa narodowego i skarbów kultury.

         - Kolekcjonerstwem zajmowałem się od dzieciństwa - wspomina Zbigniew Gryczka. - Na początku były to stemplowane znaczki pocztowe, później w czasie wojny zbierałem pocztówki.

Dziś zbiory Gryczki obejmują, oprócz wyżej wspomnianych,  medale, ekslibrisy, podkładki pod piwo, wydawnictwa dotyczące regionu leszczyńskiego. Największy zbiór - ponad 2000 sztuk - to etykiety serowarskie.

Zbigniew Gryczka od wielu lat jest przewodniczącym koła kolekcjonerów, które działa przy LTK. Koło liczy 12 stałych członków. Z zainteresowaniem obserwuje wzrastające pasje kolekcjonerskie wśród młodzieży - najczęściej są to autografy oraz monety.

 - W Lesznie jest wielu kolekcjonerów, posiadających cenne historycznie zbiory - opowiada Zbigniew Gryczka. - Nie ujawniają się jednak, gdyż boją się, że to, co przez wiele lat zbierali, może zostać skradzione.

Jak przyznaje leszczyński kolekcjoner, skromne uposażenie emeryta nie sprzyja powiększaniu zbiorów. Na szczęście często znajdują się życzliwe osoby, które przekazują mu kolejne przedmioty wzbogacające jego kolekcję. (and)