Autor

Redakcja Przyjaciel Ludu

Tytuł

Jednym zdaniem

Źródło

Przyjaciel Ludu

Uwagi

 Z wszystkich numerów

 

Zeszyt IV (X)  1987

 

JEDNYM ZDANIEM

Jednorazowy wstęp do Łazienek Miejskich W Lesznie przed II wojną wynosił dla dorosłych 20 groszy. Można było wykupić miesięczny abonament. który dla dorosłych kosztował 2,- zł. (Roczny abonament do zwierzyńca kosztował 3,- zł),

 

JEDNYM ZDANIEM

Pierwsze muzeum w Lesznie powstało w 1688 r. przy Towarzystwie Czytelni Ludowych z kolekcji przekazanej Towarzystwu przez nauczyciela leszczyńskiego Jana Hałasa. W zbiorach znajdowało się ponad sto eksponatów archeologicznych, 44 historyczne, 700 monet oraz półtora tysiąca eksponatów przyrodniczych, Muzeum przyjęło nazwę „Muzeum Rodzime" i mieściło się przy ówczesnej ul. Dworcowej (obecnie UL Słowiańska) w domu znajdującym się. naprzeciwko poczty. W latach 1936 - 37 Muzeum przeniesiono do budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 39. Zbiory te w całości zaginęły podczas ostatniej wojny.

 

JEDNYM ZDANIEM Przyjaciel Ludu II(XIV) 1988

W I połowie XlX-ego wieku znane były w Lesznie sklep i winiarnia p.Józefa Cioromskiego. Ówczesny właściciel Włoszakowic - niemiecki książę Anhalt-Dessau, często wstępował do winiarni p.Cioromskiego i delektował się wysokogatunkowymi winami, zwracając się do właściciela per „panie von Cioromski", na co właściciel winiarni odpowiedział pewnego razu skromnie:,,Wasza książęca mość, ja nie jestem „von". Na to książę zareplikował natychmiast: „Ich irre mich nie, Herr von Cioromski" - i w krótkim czasie wyrobił p.Cioromskiemu indygenat szlachecki w Berlinie.

 

JEDNYM ZDANIEM  Przyjaciel Ludu II(XX) 1989

Problemem bezrobocia w okresie międzywojennym zajmowało się także czasopismo „Ziemia Leszczyńska". W 1937 r. (zeszyt 3) podano informację o pomocy dla bezrobotnych. Wiadomość umieszczono w „Kronice obejmującej drugie półrocze 1936 r. Czytamy tam mianowicie: W okresie jesiennym aktualną sprawą społeczna było przygotowanie pomocy zimowej. Zarówno lokalny, jak i powiatowy komitet do walki z bezrobociem odbyły zebrania organizacyjne, na których przyjęto normy świadczeń i rozpoczęto akcję zbiórkową. Społeczeństwo leszczyńskie okazało duże zrozumienie wiedząc, że w samym Lesznie potrzebuje pomocy 3.600 mieszkańców.

 

JEDNYM ZDANIEM  Przyjaciel Ludu III(XXI) 1989

Przy ulicy. Kościańskiej (obecnie Gabriela Narutowicza) w Lesznie otwarto w roku 1626 synagogę.

 

JEDNYM ZDANIEM  Przyjaciel Ludu III(XXI) 1989

W czerwcu 1675 r. przywieziono do Leszna i tu pochowano zmarłego w Składowicach (na Dolnym Śląsku) Jana Jonstona, znanego lekarza, przyrodnika, filozofa, uczonego. Spełniono w ten sposób wyrażone przez niego za życia pragnienie. Jonston związany był z Lesznem; przebywał w nim nie licząc wyjazdów głównie w celach naukowych — długie lata.

 

JEDNYM ZDANIEM  Przyjaciel Ludu I(XXV) 1990

W roku 1614 ministrem zboru braci czeskich w Waszkowie (dawniej Wieszkowie) pod Poniecem został Jakub Memorat, duchowny tego wyznania, pochodzący ze spolszczonej rodziny emigrantów czeskich osiadłych w Wielkopolsce. Jakub Memorat przeniósł się później do Leszna, gdzie został kaznodzieją. Był ojcem znanej w środowisku poetki Anny Memoraty.

 

JEDNYM ZDANIEM

W roku 1614 ministrem zboru braci czeskich w Waszkowie (dawniej Wieszkowie) pod Poniecem został Jakub Memorat, duchowny tego wyznania, pochodzący ze spolszczonej rodziny emigrantów czeskich osiadłych w Wielkopolsce. Jakub Memorat przeniósł się później do Leszna, gdzie został kaznodzieją. Był ojcem znanej w środowisku poetki Anny Memoraty.

JEDNYM ZDANIEM

Jednorazowy wstęp do Łazienek Miejskich W Lesznie przed II wojną wynosił dla dorosłych 20 groszy. Można było wykupić miesięczny abonament. który dla dorosłych kosztował 2,- zł. (Roczny abonament do zwierzyńca kosztował 3,- zł),

 

JEDNYM ZDANIEM

Pierwsze muzeum w Lesznie powstało w 1688 r. przy Towarzystwie Czytelni Ludowych z kolekcji przekazanej Towarzystwu przez nauczyciela leszczyńskiego Jana Hałasa. W zbiorach znajdowało się ponad sto eksponatów archeologicznych, 44 historyczne, 700 monet oraz półtora tysiąca eksponatów przyrodniczych, Muzeum przyjęło nazwę „Muzeum Rodzime" i mieściło się przy ówczesnej ul. Dworcowej (obecnie UL Słowiańska) w domu znajdującym się. naprzeciwko poczty. W latach 1936 - 37 Muzeum przeniesiono do budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 39. Zbiory te w całości zaginęły podczas ostatniej wojny.

JEDNYM ZDANIEM

W I połowie XlX-ego wieku znane były w Lesznie sklep i winiarnia p.Józefa Cioromskiego. Ówczesny właściciel Włoszakowic - niemiecki książę Anhalt-Dessau, często wstępował do winiarni p.Cioromskiego i delektował się wysokogatunkowymi winami, zwracając się do właściciela per „panie von Cioromski", na co właściciel winiarni odpowiedział pewnego razu skromnie:,,Wasza książęca mość, ja nie jestem „von". Na to książę zareplikował natychmiast: „Ich irre mich nie, Herr von Cioromski" - i w krótkim czasie wyrobił p.Cioromskiemu indygenat szlachecki w Berlinie.

JEDNYM ZDANIEM

Problemem bezrobocia w okresie międzywojennym zajmowało się także czasopismo „Ziemia Leszczyńska". W 1937 r. (zeszyt 3) podano informację o pomocy dla bezrobotnych. Wiadomość umieszczono w „Kronice obejmującej drugie półrocze 1936 r. Czytamy tam mianowicie: W okresie jesiennym aktualną sprawą społeczna było przygotowanie pomocy zimowej. Zarówno lokalny, jak i powiatowy komitet do walki z bezrobociem odbyły zebrania organizacyjne, na których przyjęto normy świadczeń i rozpoczęto akcję zbiórkową. Społeczeństwo leszczyńskie okazało duże zrozumienie wiedząc, że w samym Lesznie potrzebuje pomocy 3.600 mieszkańców.

JEDNYM ZDANIEM

Przy ulicy. Kościańskiej (obecnie Gabriela Narutowicza) w Lesznie otwarto w roku 1626 synagogę.

JEDNYM ZDANIAEM

W czerwcu 1675 r. przywieziono do Leszna i tu pochowano zmarłego w Składowicach (na Dolnym Śląsku) Jana Jonstona, znanego lekarza, przyrodnika, filozofa, uczonego. Spełniono w ten sposób wyrażone przez niego za życia pragnienie. Jonston związany był z Lesznem; przebywał w nim nie licząc wyjazdów głównie w celach naukowych — długie lata.

 

Jednym zdaniem  Przyjaciel Ludu I(XXV) 1990

W roku 1960 obchodzono w Polsce setną rocznicę wydania pierwszego znaczka pocztowego oraz tydzień pisania listów. Leszczyńska Poczta upamiętniła te obchody okolicznościowym datownikiem zawierającym między innymi napis: 1860—1960.

Znaczek pocztowy wprowadzono w Polsce do obiegu l stycznia 1860 r.