Autor

Mirosław Gertych

Tytuł

Dyrektor Rydzyńskiego Zamku

Źródło

Inf. kulturalny i turystyczny 1/2003

Uwagi

 

 

W styczniu br. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Zamku SIMP w Rydzynie, instytucji znanej szeroko nie tylko w Wielkopolsce, ale i w kraju. Dotychczasowego, długoletniego i niezmiernie popularnego dyrekto­ra Feliksa Zielnika po przejściu na emeryturę, zastąpił Zdzisław Moliński.

Nowy dyrektor z Rydzyną związany jest od lat, podobnie jak z Zamkiem w któ­rym od 17 lat jest kustoszem. Z wykształ­cenia będąc historykiem sztuki, znany jest powszechnie jako działacz kultury, regio­nalista, wydawca i dziennikarz, współzałożyciel i redaktor „Rydzyniaka". Kieruje Komisją Historyczną przy Zarządzie Głównym SIMP. Wydał albumy: „Zamek w Rydzynie" (1997), „Zamki, dworki i pałace" (2002) oraz „Przewodnik po Lesznie i okolicy" (1999) i „Rowerem po okolicach Leszna" (2001). Latem 2002 r. Towarzystwo miłośników Rydzyny wydało cykl pocztówek o Rydzy­nie, do których fotografie wykonał właśnie Z. Moliński. Jedną z nich, z wido­kiem Zamku, zamieszczamy.

W roku 2002 Z. Moliński został pierwszym laureatem Nagrody im. zna­nego leszczyńskiego dziennikarza, Andrzeja Ruteckiego.

Zdzisław Moliński znany jest także w Lesznie i z pewnością nie tylko dlatego, że tutaj mieszka - wraz z żoną Anną oraz córkami: Mariąi Martą.