Autor

 

Tytuł

Pracownicy Szk. Podst. Nr 2

Źródło

 

Uwagi

 

 

PRACOWNICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W LATACH 1932-2002

Siedemdziesiąt lat historii Szkoły Podstawowej nr 2 w Lesznie to również ludzie, którzy w niej pracowali, uczyli się, wspólnie tworzyli tę historię. Źródłem informacji o nich są kroniki szkolne i protokolarze, wspomnienia innych osób, którzy do dziś do tej szkoły „czują sentyment". Poniżej przedstawiamy osoby pracujące w tej szkole. Zestawienie może być niekom­pletne, ale tyle danych udało Nam się zgromadzić. Pragniemy z góry przeprosić tych, których nie wymieniamy oraz za ewentualne nieścisłości w datach.

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkoły

Łodziński Maksymilian                                               kierownik 1932 1952

Patalas Leon                                                                 kierownik 1952 1969

Szynarek Stanisława                                            z-ca kierownika 1956 1957

Kaczmarek Łucja                                                 z-ca kierownika 1957 1969

Poprawski Stanisław                                                   kierownik 1969 1974

Stefan Tuliszka                                                     z-ca kierownika 1969 1974

Irena Krzyżostaniak                                                    dyrektor 1974 1984

Białkowski Czesław                                              z-ca dyrektora 1974 1978

Śmiejkowska Krystyna                                        z-ca dyrektora 1978 1984

Małecki Marian                                                            dyrektor 1984 1988

Walkowiak Krystyna                                           z-ca dyrektora 1984 1987

Piwoński Jerzy                                                              dyrektor 1988 1992

Hejwosz Halina                                                     z-ca dyrektora 1987 1992

dyrektor 1992 1997

Kleinszmidt Marek                                               z-ca dyrektora 1992 1997

Domańska Teresa                                                         dyrektor 1997 obecnie

Kędziora Mirosław                                               z-ca dyrektora 1997 1999

Szabel-Zakrzewska Zofia                                    z-ca dyrektora 1999 obecnie