Autor

 

Tytuł

Premiery (satyryków)

Źródło

Opracowanie CKIS Leszno

Uwagi

 

 

PREMIERY

 

LESZCZYŃSKI ZESPÓŁ SATYRYKÓW

 

1956 -   1) „Wieczórwęgierski"-kabaret-4x

1957 -   2) „Krok w no wy rok" -estrada satyry czna-4x

             3) „Małe pranie"-estradasatyryczna-6x

             4) „Gałczyński i my" - kabaret literacki - 16 x

             5) „Podpatrzone wiosną" - estrada rozrywkowa - 6 x

             6) „W rytmie humoru" - estrada satyryczna - 7 x

             7) „Satyryczne wykopki" - estrada satyryczna - 5 x

             8) „Skąd my to znamy" - estrada satyryczna - 3 x

1958 -   9) „Z motyką na sionce" - humor absurdalny - 8 x

           10) „Zastrzyk humoru" - estrada satyryczna - 9 x

           11) „Satyryczny remanent" - estrada satyryczna - 5 x

1959 - 12) „Szopka nie szopka" - estrada satyryczna - 6 x

           13) „Coś dla panów, coś niecoś dla pań" - estrada satyryczna - 6 x   

           14) „W wiosennym rytmie" - estrada muzyczna - 4 x

           15) „Glos pod włos" - estrada satyryczna - 6 x

           16) „Czy pani mieszka sama?" - teksty polskich kabaretów z dwu­dziestolecia     

                  międzywojennego - 18 x

            17) „Jak w rodzinie" - estrada satyryczna - 6 x

            18) „Wielkie pranie" - estrada satyryczna z tekstów granych w  poprzednich latach - 5 x

1960 -  19) „Ciotka Karola" - komedia w 3 aktach T. Brandtona, reżyseria  W. Omieczyński - 9 x

            20) „Trzeba umieć żyć" - estrada satyryczna - 6 x

            21) „Czarodziejskie skrzypeczki" - komedia w 3 aktach na motywach bajki J. Porazińskiej, 

                  opr. Z. Smoluchowski -12 x

            22) „Amor contra satyr" - estrada rozrywkowa - 8 x

            23) „Wszystko w ramach" - estrada satyryczna - 4 x

1961 -  24) „Drobiazgi ucieszne" - kabaret - 8 x

            25) „Z podwórka w podwórko" - kabaret - 7 x

            26) „Gwałtu co się dzieje" - komedia w 3 aktach A. Fredry - 7 x

            27) „Karol" - komedia w l akcie S. Mrożka - 5 x

            28) „Gabinet osobliwości"-estrada satyryczna- 10x

1962 -  29)   „Taki ubaw" - estrada satyryczna - 5 x

            30)   „Kabaretowe pośmiewisko" - kabaret - 6 x

            31)   „Komu to potrzebne"- kabaret -4 x

            32)   „Na pełnym morzu" - sztuka w l akcie S. Mrożka - 5 x

1963   -33)   ,,Szymon Chrząszcz znieważa małżeństwo"- komedia w 3 odsło-nach K.

                      Makuszyńskiego - 9 x

            34)   „Ćwierkamy na wszystko" - estrada satyryczna - 3 x

            35)  „Ludwiku do rondla" - estrada ąuizowa - łącznie z objazdem 6 x

36)   „Amor contra satyr II" - estrada rozrywkowa - 6 x

37)   „Cuda w chacie" – estrada satyryczna - 5 x 38)  „Wieczórpiosenkisatyrycznej"-2x

1964   -39)  „W wesołym rytmie"-estradarozrywkowa-2x

            40)  „Szkockie diabły" - monodram S. Broszkiewicza - 5 x

41)   „Dlaczego ogórek nie śpiewa" - kabaret z tekstów K. I. Gał-czyńskiego - łącznie z 

       objazdem 12 x

             42)   „Magiczny Luxemburg" - estrada muzyczna - 2 x

             43)   „Gabinet osobliwości"-estrada satyryczna-łącznie z objazdem 11x

1965    -44)  „Niebo w chmurach" -komedia w l akcie M. Cismarka - 5 x

             45)  „Leszczyńska szopka" - estrada satyryczna - łącznie z objaz­dem 20 x

             46)  „Tylko mama to pamięta" - kabaret - 5 x

1966    -47)  „Trzeba mieć plecy" -estrada satyryczna- 8 x

             48)   „A my nic tylko gramy"- estrada satyryczna- 8 x

49)   „Amor w wojskowym berecie" - kabaret literacki w 3 częściach z tekstami S.

       Broszkiewicza - 5 x

              50)  „Pułapka" - komedia w l akcie S. Czerwińskiego - 6 x

1967    - 51)  „Proszę o głos" - estrada satyryczna - reżyseria Z. Baliński -łącznie z objazdem l O x

1968    - 52)  „Trzeba się śmiać" - estrada rozrywkowa - 13 x

              53)  „X latMepozy"-estradamuzyczna-3x

              54)  „Jak my się dobrze zapowiadamy" - estrada autoironiczna -łącznie z objazdem 17 x

             55)  „Jarmark rytmów" - estrada muzyczna-łącznie z objazdem 11 x

1969    -56)  „Antyimportowa rewia"- estrada satyryczna-14 x

             57)  Estrada wyborcza"-łącznie z objazdem 7 x

             58)   „Satyryczna corrida" - estrada satyryczna - 8 x

             59)    Estrada klubowa (pozycje z dużej estrady, przystosowane do potrzeb klubu) -13 x

             60)   „Uśmiech spod pantofla" - estrada satyryczna - łącznie z obja­zdem 16 x

             61)   „Otwieramy nowy kram" - estrada satyryczna - łącznie z obja­zdem 14 x

1971  - 62)   „Ładne kwiatki" - estrada rozrywkowa - łącznie z objazdem 20 x

            63)   „Kapitalny remanent" - estrada sat. - łącznie z objazdem 20 x

1972  - 64)   „Żarty z karty" - kabaret - 5 x

 

FOLKLORYSTYCZNY TEATR JEDNEGO AKTORA PRZY DOMU KULTURY W LESZNIE

 

Wykonawca: Janusz Kaźmierczak

Scenariusz i reżyseria: Zdzisław Smoluchowski

1964 -   1)  „Wesele biskupiańskie"- 7x

1965 -   2)   „Wesele wielkopolskie" - łącznie z objazdem około 50 x

1968 -   3) „Spod naszej strzechy" - teksty etnograficzne z zakresu pol­skiego roku obrzędowego - 7 x

1973 -   4) „Wysoki trebunale" - wg opowiadania S. Hulanickiego, foto-przezrocza E. Baldys - łącznie 

                  z objazdem 22 x

1974 -   5) „Jak się żyło, piło i kochało w Bukówcu Górnym za dawnych czasów" - teksty ludowe 

            zebrane przez S. Skrzypczaka, opra­cowanie muzyczne J. Lajsner- łącznie z objazdem 39 x

1975 - 6) „Diabły i strachy wielkopolskie" - demonologia i wierzenia ludowe południowo-zachodniej 

                 Wielkopolski, opracowanie muzyczne J. Lajsner - łącznie z objazdem 36 x

1976 - 7) „Pszczelorz" - teksty ludowe dotyczące pszczelarstwa, opraco­wanie muzyczne J. Lajsner-

                 łącznie z objazdem 31 x

1978 - 8)„Co nie dogrom to dośpiywom" - teksty ludowe dotyczące dudów i dudziarzy

                wielkopolskich. Opracowanie muzyczne J. Lajsner

1979 - 9) „Z podwórka w podwórko" - folklor odpustowy, dziadowski i podmiejski

STUDIO R

1973-   1)   „StudioR"-programestradowy,reklamowy-13x

1975 -   2)  „Bracia Brotherpresents"-estrada satyryczna-15 x

 

TEATR SATYRYKÓW

 

1976 -   1)   „Województwo to my" - estrada satyryczna - łącznie z obja­zdem 18 x

1977 -   2) „Szmirra i kadzidło" - estrada sat. - łącznie z objazdem 16 x

             3) „Docinki lokalne" - estrada satyryczna -14 x

1978 -   4) „Co Państwu dolega" - estrada sat. - łącznie z objazdem 24 x

             5 ) „Nie ma to jak u nas" - estrada sat. - łącznie z objazdem 19 x

1979 -   6)„Czym chata bogata" - 22 x

             7) „Tu się wywija" -11 x

1980 -   8) „Co nie dogrom to dośpiywom"-Grupa Rozrywkowa (J. Kaźmierczak, R. Polaszewski, R.

                 Cichoszewski, R. Jaśkowiak, J. Lajsner)

 

1981 - 9) „Lepsze teksty niż podteksty" - 15 x

         10) „Co by tu jeszcze zmienić" - 4 x

 

1985 - 11) „Pośmiejmy się jeszcze raz" - 4 x,

1989 - 12) „Półnapół"-3x

1995 - 13) Radio „elka" - 2 programy satyryczne

 

 

 

WYKONAWCY

LESZCZYŃSKI ZESPÓŁ SATYRYKÓW

 

1956 - Władysław Omieczyński, Stefan Murawka, Maryla Walko-wiak, Romuald Samolewski  akompaniator, Jan Sikora - pio­senkarz, Magda Dziedzic - piosenkarka, Zdzisław Smoluchowski, Janusz Ciażyński, Ryszard Biskup

 

1957 Stefan Wolski, Tadeusz Czajkowski, Halina Klemenska, Irena Pawluk, Lucyna Bartoszkiewicz, Stanisław Dembiński - akom­paniator, Janusz Jastrzębski, Zofia Klonowska, Krzysztof Hasny - piosenkarz

 

1958 Elżbieta Dąbrowska - śpiewaczka, Zygmunt Kaniewski, Wła­dysław Nowak

 

1959 Wojciech Nowacki, Janusz Apanasewicz, Ewa Kakowska, Kazi­miera Kempianka - piosenkarka, Nina Orzechowska - piosen­karka, Zenon Baliński - aktor i piosenkarz, Janusz Szymański -piosenkarz, Andrzej Kistowski - akompaniator

 

1960 Bronisław Szwarc, Krystyna Zakrzewska, Ewa Tschich, Irena Zakrzewska, Maria Hejnowicz, Janina Damasiewicz, Edward Ratajczak

 

1961 Janusz Kaźmierczak, Tadeusz Zieliński, Czesław Fiszer- inspi­cjent i aktor, Bronisław Wojciechowski, Alina Skrzypczyńska, Stanisław Grzesiecki, Zbigniew Bukiewicz

 

1962 - Janina Borowiak-Wałecka - piosenkarka i aktorka, Halina Piotrowicz, Andrzej Majchrzak, Maria Hałas, Elżbieta Cupryś, Zbi­gniew Fengler - piosenkarz

 

1963        - Elżbieta Dudkiewicz-Mikołajczyk - piosenkarka, Jerzy Lajsner - akompaniator na akordeonie

 

1964        -   Lech Łuczak

 

1965        -   Czesław Mikołajczyk- akompaniator

 

1966 - Ryszard Janowicz - piosenkarz i aktor, Marzanna Skrzypczak-Mizgalska - piosenkarka i

            aktorka, Stanisław Skrzypczak, Rafał Grobelny, Ewa Góra - piosenkarka

 

1967       -  Danuta Ratajczak

 

1968       - Ryszard Ryński, Ryszard Cichoszewski, Zbigniew Gmura -piosenkarz

 

1969        -   Irena Drewniak -piosenkarka, Leszek Maciejewski- inspicjent

 

1970        - Lechosław Tomowiak, Edward Baldys - piosenkarz, Krystian Kaźmierczak, Elżbieta Ber,

                   Danuta Szymankiewicz - piosen­karka, Andrzej Stankiewicz, Zygmunt Donkc - inspicjent

1971        -   Ryszard Stankiewicz

 

1972       -  Zespoły wokalne: „Siódemka",, Afera", „Quasi"

 

TEATR SATYRYKÓW PRZY WOJEWÓDZKIM DOMU KULTURY W LESZNIE

 

1976        - Jacek Skrzypczak, Zdzisław Smoluchowski, Janusz Kaźmier­czak, Urszula Herman, Ewa Zientek, Krystyna Klopsz - piosen­karka i aktorka, Bogdan Mazur, Ryszard Stankiewicz, Leszek Maciejewski - operator, Andrzej Kubicki - inspicjent, Andrzej Kistowski - akompaniator, (fortepian), Zbigniew Mikołajczyk -perkusja, Tadeusz Śłotała - gitara basowa

 

1977    Zenon Baliński, Zbigniew Gładek - gitara basowa, Jerzy Laj­sner - akompaniator (akordeon) Rok przy nazwiskach informuje o rozpoczęciu działalności w zespole.