Autor

Bronisław Świderski

Tytuł

Rzeźnia miejska

Źródło

„Ilustrowany opis Leszna i ziemi leszczyńskiej” - reprint wydania z 1928 r

Uwagi

 

 

Rzeźnię  Miejską  w Lesznie  wybudowano  w  roku  1890/91 kosztem   186.506 mk.

          Rzeźnia zajmowała wtenczas teren o powierzchni 9613 m2, w czem 1389 m2 terenu zajętego przez zabudowania, stanowiąc pięć kompleksów zabudowanych w kwadrat, z halami ubojowemi w pośrodku.

Rzeźnia obejmowała:

1)      Budynek dyrekcji z kancelarją, mieszkaniem dyrektora, maszynisty, halmistrza, oraz ubikacją do sprzedaży mięsa zakwestionowanego;

2)      Pokój dla mistrzów rzeźnickich, pokój dla trychinoskopji i kasę, halę dla uboju świń, płuczkarnię jelit, halę do rzezi bydła rogatego, halę do rzezi cieląt, owiec i kóz, kotłownię;

3)      Wagę do, zwierząt, chlewnię, magazyn do węgli, chłodnię;

4)      Izbę   dla   czeladników   rzeźnickich,   topiarnię   łoju, trzy obory   dla   bydła   rogatego   i  cieląt, halę sanitarną do uboju  zwierząt  chorych  i  o chorobę  podejrzanych;

5)      Stajnię na konie, podręczny magazyn, jamę do mierzwy i odpadków, ustępy.

Podczas wojny światowej, w roku 1916 okazała się potrzeba wytwarzania sztucznego lodu i wtenczas zbudowano obok hali maszyn generator do lodu o zdolności fabrykacji 70 ctr. lodu na dobę.

W roku 1925/26 rozbudowano rzeźnie, a mianowicie powiększono hale uboju świń przez dobudowę, zbudowano przedchłodnię nową halę sanitarna, (przeznaczając starą halę sanitarną na ubój koni i budkę portjerską. Pozatem dokonano różnych przeróbek praktycznych, jak podwyższenia miejscu uboju świń, ustawienia zamiast dotychczasowego jednego, dwóch nowych kotłów do parzenia świń, stołów do odwłosienia oraz połączenia hal ubojowych z chłodnią, względnie przedchłodnią za pomocą toru transportowego. Urządzenie hal i dokończenie prac murarskich przy halach kosztowało około 67 tysięcy złotych.

            Statystyka uboju za pierwszy rok i ostatnie 3 lala istnienia rzeźni wykazuje, co następuje:

                  koni           bydła   cieląt    owiec   kóz     koźląt      świń

1891 92       — 1283    2305    888      189        19        1609

1925             8             1718    3011    717      113         —        8285

1926             14           1646    2791    997      133          17        7452

1927             62           1 180   3025    178      82             –         7710

Dyrektorem  Rzeźni  .Miejskiej  jest  lekarz wet.   F.   Lohner.