Autor

Władysław Piosicki

Tytuł

Koło starszego harcerstwa

Źródło

brak

Uwagi

 

 

          Działające w Lesznie Koło Starszego Harcerstwa im. Kazimierza Pułaskiego skupiało harcerzy, którzy po ukończeniu szkół, czy nauki zawodu chcieli kontynuować „harcerską przygodę". Data 21.01.1932 roku jest oficjalną datą jego powstania. Pierwszym przewodniczącym („starszym") Koła był podharcmistrz Tadeusz Kowalski. Kolejnymi przewodniczącymi byli: od 10. 02, 1935 r. Albin Kwiatkowski, od 10. 05. 1935 r. Antoni Kurzawski, a od 10.02.1936 r. Władysław Piosicki (do 30. 108. 1936 roku).

          Koło dzieliło się na sekcje: żeńską i męską. Na regularnie odbywających się zbiórkach omawiano różne tematy: polityczne, gospodarcze i kulturalne. Dominowała piosenka harcerska, poza tym uprawiano gry harcerskie i towarzyskie, przygotowywano się do uzyskiwania stopni harcerskich czy instruktorskich. Członkowie Koła pełnili funkcje w Komendzie Hufca i w drużynach, wchodzili w skład komisji prób na stopnie harcerskie.

          Szczególnie miłe były spotkania z okazji „jajka" wielkanocnego, opłatka i andrzejek. Tradycją coroczną stały się bale harcerskie. W maju już o 4.00 rano rozpoczynano „majówki". Robiono też wycieczki do Osiecznej, Gołanic i Brenna, na których kontynuowano gry terenowe. W czasie wakacji organizowano obozy wędrowne w Tatry, czy Spływem Dunajca do Rabki.

          1.03.1934 roku Komenda Hufca zaczęła wydawać miesięcznik harcerski „Czuwaj". Pismo liczyło około 30 stron i było drukowane w ilość; od 300 do 500 egzemplarzy. Wychodziło do czerwca 1936 r. Jego redakcję stanowili członkowie Koła. Kolejnymi redaktorami byli: dh. dh. Albin Kwiatkowski, Jerzy Kermel, Aleksander Handke, Ignacy Laskowski i Władysław Piosicki. W skład redakcji wchodzili ponadto: dh. dh. Witold Ratajczak, Czesław Wielgosz, Wanda Żalisz i Stefan Migdalewicz.

          W miesięczniku ukazywały się artykuły z zakresu metodyki harcerskiej, wiersze i utwory prozą pisane przez harcerzy oraz przyjaciół harcerzy, takich jak prof. Julian Szpunar, prof. Sylwester Machnikowski, Bolesław Karpiński i ks. Sylwester Marciniak. Poza tym zamieszczano tam rozkazy Hufca Harcerek i Hufca Harcerzy.

          W 1934 roku 11-osobowa grupa (6 harcerzy i 5 harcerek) z naszego Koła wzięła udział w I Zlocie Starszego Harcerstwa w Żabiu nad Ilcią. Warunkiem przyjęcia na zlot było uczestnictwo w obozie wędrownym, na trasie około 100 km. Po zakończeniu obozu zaliczyliśmy wejście na najwyższy szczyt w Beskidach Wschodnich Howerle.

          W 1935 roku powstał w Kole referat programowy, niosący pomoc drużynom harcerskim. Sekcja żeńska prowadziła z własnych funduszy świetlicę z dożywianiem w Szkole Podstawowej nr 6.

          Druhowie działający w Kole prowadzili nieraz „zażarte" dyskusje. Byli wśród nich lewicowcy i zwolennicy prawicy, umieli jednak zawsze znaleźć wspólną platformę rozmów, którą było dobro Polski. Dawali tego dowody spełniając bardzo sumiennie swoje: obowiązki zawodowe i organizacyjne.

          A gdy przyszły tragiczne dla Polski dni w wojnie obronnej brali udział: dh dh Władysław Chudy, Tadeusz Gabryelski, Albin Kwiatkowski, Władysław Konwiński, Ignacy Laskowski, Feliks Pietrzak, Władysław Piosicki, Witold Ratajczak i Jan Starzyński. W obronie Warszawy 28.09.1939 roku zginął ppor. Aleksander Handke — dobrze się zapowiadający poeta. Uciekli z niewoli, by kontynuować walkę o Polskę w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie: Władysław Chudy, Albin Kwiatkowski, Władysław Konwiński. Ignacy Laskowski i Władysław Piosicki. W obozie katyńskim śmierć znalazł Jan Tylewicz. W obozie oświęcimskim zginęła Marta Szyguła. Maksymilian Lewandowski — zastępca komendanta Armii Krajowej w Lesznie — został zamordowany 22. 02. 1945 roku w Żabikowie.

          Po wojnie wielu z ocalałych członków Koła było jednymi z pierwszych, którzy organizowali nowe drużyny harcerskie. Tak bowiem rozumieliśmy słowa: „Wszystko co nasze, Polsce oddamy".

Spis członków Koła St. Harcerstwa im. Kazimierza Pułaskiego w Lesznie

              1932

1.Ciszakowa Gertruda

2.Grzelczak Kazimierz

3. Jankowski Bolesław

4.Kuczkowski Jan

5.Kurzawski Antoni

6.Kowalska Halina

7.Kowalski Tadeusz

8.Laskowski Ignacy

9.Wielgosz Czesław

10.Starzyński Jan

11.Stachówna

12.Szajstkówna Wanda

            1934 —  1935

1.Budychówna M.

2.Budychówna

3.Chłopkówna Władysława

4.Czarnecka

5.Gabryeteki Tadeusz

6.Gabryelska Felicja

7.Handke Aleksander

8.Jankowska

9.Kermel Jerzy

10.Kwiatkowski Albin

11.Kuczkowski Jan

12.Kurzawski Antoni

13.Konwiński Władysław

14.Migdalewicz Stefan

15.Migdalewicz Janina

16.Nawrocikówna

17.Nowak Alfons

18.Pietrzak Feliks

19.Piosicki Władysław

20.Ratajczak Witold

21.Skrzypczak Halina

22.Schaibe Franciszek

23.Schaibe Klara

24.Szyguła Marta

25.Szajskówna Wanda

26.Tylewicz Jan

27.Urbański Edmund

28.Wielgosz Czesław

29.Wesołkówna Kazimiera

30.Czarnecka

            1938

1.Budych M.

2.Budych H.

3.Cieśliński Zygmunt

4.Chłopkówna Władysława

5.Handke Aleksander

6.Jankowska

7.Kuczkowska

8.Kuczkowski Jan

9.Kaźmierczak Maria

10.Kurzawski Antoni

11.Morison Walenty

12.Mateklasiński Alojzy

13.Nowak Alfons

14.Piosicki Władysław

15.Piosicki Ludwik

16.Pietrzak Feliks

17.Skiera Maria

18.Skrzypczak Halina

19.Starzyński Jan

20.Wojciechowska Maria

21.Urbański Edmund

Po wojnie 6. 11. 1945 reaktywowano Koło Starszego Harcerstwa im. Kazimierza Pułaskiego. Koło to nie było tak aktywne jak przed wojną i wkrótce przestało istnieć.

Spis członków    Koła    St.   Harcerstwa po wojnie

1.Berus Tadeusz

2.Grygier Antoni

3.Kowalewski Hieronim

4.Kermel  Jerzy (przewodniczący)

5.Urbański Leon

6.Metelska Eleonora

7.Mejzanka

8.Sollat Tadeusz

9.Wojtkowiakówna

10.Rydlewicz Marcin