wizytówki ulic i placów


ul. 17 stycznia

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - brak danych - z 1956 roku.

Ulica położona jest w dzielnicy Leszczynko od skrzyżowania z ul. J. Poplińskiego do al. Konstytucji 3 Maja  - patrz plan miasta

 

Dawniejsze nazwy

A – 17 Stycznia ( 1933-1939 ) Marszałka Józefa Stalina ( 1945-1956 ) B – 17 Stycznia ( 1945-1956 ) C – Rydzyńska ( 1945-1956 ) AB – Szosa Rydzyńska ( 1920-1939 ) ABC – Reisener-Chaussee 1895 Bismarckstrasse ( 1899-1920 ) Bismarckstrasse 1940 Goringstrasse ( 1941-1945 )


Rok 1907

Rok 1914

Rok 1968

Rok 1972

Rok 2002

Rok 2002

Rok 2002

Rok 2002

 


Dysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

 

POWRÓT