wizytówki ulic i placów


ul. Berwińskich

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - brak danych - z 1945 roku.

Ulica położona jest na kierunku pn-płd od skrzyżowania z ul. K. Karasia do skrzyżowania z ul. ks. J. Poniatowskiego - patrz plan miasta

 

Dawniejsze nazwy

Berwińskich ( 1936-1939 ) Weigeltstrasse ( 1940-1941 ) Heldstrasse ( 1942-1945 )

Pochodzenie nazwy

Ryszard Wincenty Berwiński, ur. 28. II. 1819 we wsi Polwica, zm. 17. XI. 1879 w Stambule, poeta, badacz folkloru. Początkowe nauki pobierał w Lesznie. Debiutował w „Przyjacielu Ludu". Jeden z obszerniejszych jego poematów to „Don Juan Poznański" odznaczający się dużym dowcipem i sarkazmem. Zbieracz podań ludowych, które wydał w tomie „Powieści Wielkopolskie". Berwiński uważany jest za najwybitniejszego po Norwidzie poetę trzeciego pokolenia polskich romantyków. Teofil Berwiński, brat Ryszarda ur. 1823 w Polwicy, zm. 1865 w Poznaniu, nauczyciel gimnazjalny, pisarz .Uczył się w Lesznie, debiutował w „Przyjacielu Ludu". Wydał w Trzemesznie: „Uwagi nad pierwotnym stanem Litwy i jego przeobrażeniami w wiekach XIII i XIV", „O zjeździe Maksymiliana z Zygmuntem i Królem polskim". Pisał artykuły do „Tygodnika Literackiego". Opr. Danuta Stępczak


Tu będą ciekawe zdjęcia Twojej ulicy - jeżeli udostępnisz je do skanowania - zadzwoń 529-63-39 lub 0-603-08-25-54


Dysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !


POWRÓT