wizytówki ulic i placów


ul. Józefa Chełmońskiego

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - brak danych - z 1968 roku.

Ulica położona jest w dzielnicy Zatorze od skrzyżowania z ul.  A. Krzyckiego do skrzyżowania z ul. St. Okrzei - patrz plan miasta

 

Dawniejsze nazwy

Brak danych o poprzednich nazwach ulicy

Pochodzenie nazwy

Józef Chełmoński, ur. 7. XII. 1849 r. w Boczkach k. Łowicza zm. 6. IV.1914 r. w Kuklówce k. Grodziska Mazowieckiego, malarz realista, wrażliwy na piękno rodzimego pejzażu. Obrazy Chełmońskiego są pełne liryzmu, nastrojowości i egzotyki. Najbardziej znane są obrazy: „Żurawie", „Czwórka", „Powrót z balu", „Zabawa w karczmie'', „Bociany"'.   Opr. Danuta Stępczak - Przyjaciel Ludu


Tu będą ciekawe zdjęcia Twojej ulicy - jeżeli udostępnisz je do skanowania - zadzwoń 529-63-39 lub 0-603-08-25-54


Dysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

 

POWRÓT