wizytówki ulic i placów


ul. Bolesława Chrobrego

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - brak danych - z 1945r.

Ulica położona jest na kierunku pn-płd od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II - na wirtualnym planie miasta kwadrat (cyfra,litera)

Dawniejsze nazwy

Szeroka Fosa lub Szeroki Rów (XVII-XVIIIw. ) Kupiecka XVIIIw. Kaufmannstrasse ( XVIII-XIXw. ) Breite Strasse XIXw. Comeniusstrasse ( 1892-1920 ) Komeniusza lub Komeńskiego ( 1920-1939 ) Comeniusstrasse ( 1940-1945 ) Komeniusza 1945

Pochodzenie nazwy

 


Tu będą ciekawe zdjęcia Twojej ulicy - jeżeli udostępnisz je do skanowania - zadzwoń 529-63-39 lub 0-603-08-25-54


Dysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

 

POWRÓT