wizytówki ulic i placów


ul. Stefana Czarnieckiego

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - brak danych - z 1945 roku.

Ulica położona jest w dzielnicy Zatorze od skrzyżowania z ul.  Szybowników do skrzyżowania z ul. M. Reja - patrz plan miasta

 

Dawniejsze nazwy

Stefana Czarnieckiego ( 1933-1939 ) Ludendorffstrasse ( 1940-1945 )

Pochodzenie nazwy

Stefan Czarniecki — herbu Łodzia ur. 1599 r. w Czarncy, zm. 16. II. 1665 roku w Sokołówce, wojewoda ruski, hetman polny koronny. Walczył ze Szwedami i wojskami Chmielnickiego. Był doradcą wojskowym Jana Kazimierza. Wydał uniwersał agitujący za tworzeniem samodzielnych grup chłopskich. Przeszedł do historii jako wzór żołnierza służącego ojczyźnie. Wspomniany w Mazurku Dąbrowskiego.   Opr. Danuta Stępczak - Przyjaciel Ludu


Tu będą ciekawe zdjęcia Twojej ulicy - jeżeli udostępnisz je do skanowania - zadzwoń 529-63-39 lub 0-603-08-25-54


Dysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

 

 

POWRÓT