wizytówki ulic i placów


ul. Ignacego Daszyńskiego

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - IV/23/84 - z 22.12.84 roku.

Ulica położona jest w północnej części dzielnicy Podwale na kierunku pn-płd od skrzyżowania z ul. W. Witosa do Inrermarche - patrz plan miasta

 

Dawniejsze nazwy

Dla tej ulicy jest pierwsza, ale nazwa wykorzystywana była w latach 1945-1951 do oznaczenia obecnej ul. Niepodległości.

Pochodzenie nazwy

Ignacy Daszyński, ur. 26. X. 1966 w Zbarażu, zm. 31. X. 1936 w Bystrej (Śląsk), działacz socjalistyczny, współ-założyciel i przywódca Polskiej Partii Socjalistycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego. W 1901 nawiązał ścisły kontakt z Józefem Piłsudskim. W 1918 Daszyński przedstawił w parlamencie austriackim program polityczny postulując w nim utworzenie sejmu polskiego, dopuszczenie polskich przedstawicieli trzech zaborów do udziału w rokowaniach w Brześciu, wycofanie wojsk państw centralnych z Królestwa, zawarcie pokoju z Rosją i utworzenie niepodległego zjednoczonego państwa polskiego. Po uzyskaniu niepodległości (1918) był Daszyński premierem i ministrem spraw zagranicznych, w latach 1919—30 posłem na sejm, 1922—27 wicemarszałkiem, 1928—30 marszałkiem sejmu. W roku 1930 zakończył karierę polityczną z powodu choroby. Opr. Danuta Stępczak


Tu będą ciekawe zdjęcia Twojej ulicy - jeżeli udostępnisz je do skanowania - zadzwoń 529-63-39 lub 0-603-08-25-54


Dysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

 

POWRÓT