wizytówki ulic i placów


ul. Henryka Dembińskiego

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - brak danych - z 1945 roku.

Ulica położona jest w dzielnicy Zatorze od skrzyżowania z ul. A. Grottgera do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą - patrz plan miasta

 

Dawniejsze nazwy

Anschutzstrasse 1944

Pochodzenie nazwy

Henryk Dembiński, ur. 16. I. 1791 r. w Strzałkowie (kieleckie), zm. 13. VI. 1864 r. w Paryżu, generał, zastępca naczelnego wodza w powstaniu listopadowym. Oficer napoleoński. Walczył pad Dębnem Wielkim, Ostrołęką i na Litwie. Odegrał poważną rolę w rewolucji węgierskiej (1848—49). Po klęsce armii węgierskiej pod Temaszwarem (1849) wyjechał do Turcji, a od 1851 r. przebywał we Francji. Został pochowany na cmentarzu Montmorency. Napisał „Pamiętnik o powstaniu w Polsce 1830—1831"    Opr. Danuta Stępczak - Przyjaciel Ludu


Tu będą ciekawe zdjęcia Twojej ulicy - jeżeli udostępnisz je do skanowania - zadzwoń 529-63-39 lub 0-603-08-25-54


Dysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

 

POWRÓT