wizytówki ulic i placów


ul. Michała Drzymały

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - brak danych - z 8.06.1945 roku.

Ulica położona jest w dzielnicy Zatorze od skrzyżowania z ul. St. Okrzei do skrzyżowania z ul. Święciechowską - patrz plan miasta

 

Dawniejsze nazwy

 Długa ( 1933-1939 ) Walter Flexstrasse ( 1940-1945 ) Długa 1945

Pochodzenie nazwy

Michał Drzymała, ur. 13. IX. 1857 r. w Zdroju k. Grodziska Wlkp., zm. 25. IV. 1937 r. w Grabówce (poznańskie). Drzymała prowadził wieloletnie spory z władzami pruskimi o budowę domu, na zakupionej od Niemca parceli we wsi Podgradowice. W czasach tych obowiązywał zakaz budowy domów przez Polaków na nowo zakupionej przez nich ziemi. Władze pruskie na mocy tej ustawy nie dały Michałowi Drzymale pozwolenia na rozpoczęcie budowy. Wtedy na kupionej ziemi postawił wóz cyrkowy i w nim zamieszkał. Prusacy w 1909 r. wóz usunęli. Drzymała zamieszkał w lepiance. „Wóz Drzymały" stał się symbolem walki chłopów z polityką germanizacyjną. Wieś Podgradowice w 1939 r. otrzymała nazwę Drzymałowo.   Opr. Danuta Stępczak - Przyjaciel Ludu


Tu będą ciekawe zdjęcia Twojej ulicy - jeżeli udostępnisz je do skanowania - zadzwoń 529-63-39 lub 0-603-08-25-54


Dysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

 

POWRÓT