wizytówki ulic i placów


ul. Stanisława Dubois

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - VIII/59/51 - z 27.04.51 roku.

Ulica położona jest w dzielnicy Zatorze od skrzyżowania z ul. M. Drzymały do skrzyżowania z ul. S. Szczepanowskiego - patrz plan miasta

 

Dawniejsze nazwy

Polna ( 1920-1939 ) Arndtstrasse ( 1940-1945 ) Jeske-Choińskiego ( 1945-1951 )

Pochodzenie nazwy

Stanisław Dubois, ur. 7. I. 1901 roku w Warszawie, zm. 21. VIII. 1942 roku w Oświęcimiu, działacz społeczny i polityczny. Jeden z przywódców lewicowego nurtu PPS. W okresie okupacji w szeregach PPS zaczął wydawać w marcu 1940 r. pismo „Barykada Wolności". Przebywał w Oświęcimiu. Zginął rozstrzelany przez hitlerowców.

  Opr. Danuta Stępczak - Przyjaciel Ludu


Tu będą ciekawe zdjęcia Twojej ulicy - jeżeli udostępnisz je do skanowania - zadzwoń 529-63-39 lub 0-603-08-25-54


Dysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

 

POWRÓT