wizytówki ulic i placów


ul. Dworcowa

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - XXIII/62/82 - z 7.04.1982 r.

Ulica położona jest na kierunku pn-poł. od dworca PKP wzdłuż torowiska linii Leszno-Wrocław do skrzyżowania z wiaduktem im. Stefana Grota-Roweckiego - na wirtualnym planie miasta kwadrat (cyfra,litera)

Dawniejsze nazwy

A -  Bahnhofstrasse ( 1884-1920 ) Dworcowa ( 1920-1939 ) Bahnhofstrasse ( 1940-1945 ) Dworcowa ( 1945-1982 ) B – Nowa ( 1928-1939 ) Malzgasse ( 1940-1945 ) Nowa ( 1945-1958 ) Powstańców Wielkopolskich ( 1958-1982 )

Pochodzenie nazwy

Bezpośrednie przyleganie do dworca kolejowego

Rok 1905

Rok 1910

Lata 1915-19

Rok 1921

Rok 1921

Rok 2002

Rok 1915

Rok 2002

Rok 1994

Rok 2002


Dysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

 

POWRÓT