wizytówki ulic i placów


ul. Św. Franciszka z Asyżu

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - XI/52/91 - z 24.01.91 r.

Ulica położona jest w dzielnicy Zatorze na kierunku pn-płd od skrzyżowania z ul.  Święciechowską - patrz plan miasta

 

Dawniejsze nazwy

Św. Franciszka ( 1933-1939 ) Hansemannstrasse ( 1940-1945 ) Św. Franciszka ( 1945-1951 ) Marcina Kasprzaka ( 1951-1991 )

Pochodzenie nazwy

Franciszek z Assyżu, urodzony we wrześniu 1181 lub 1182 w Assyżu, zm. 3. X. 1226 tamże. Prawdziwe jego nazwisko brzmi Giovanni Bernardone. Kaznodzieja wędrowny, założyciel zakonu braci mniejszych, czyli franciszkanów. Był synem bogatego kupca, dobrowolnie sam wybrał ubóstwo. Cechą jego postawy była radość życia (nazwał siebie „wesołkiem Bożym"). Jego tryb życia stał się wzorem dla reguły, którą w 1209 opracował dla swych towarzyszy, a która nakazywała bezwzględne ubóstwo i kaznodziejstwo. W 1221 utworzył Franciszek następny, tzw. trzeci zakon (tercjarze) przeznaczony dla ludzi świeckich, żyjących w rodzinach i pracujących zawodowo. Ostatnie lata życia spędził w pustelni. W dwa lata po śmierci Franciszka papież Grzegorz IX przeprowadził jego kanonizację.   Opr. Danuta Stępczak - Przyjaciel Ludu


Tu będą ciekawe zdjęcia Twojej ulicy - jeżeli udostępnisz je do skanowania - zadzwoń 529-63-39 lub 0-603-08-25-54


Dysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

 

POWRÓT