wizytówki ulic i placów


ul. Stanisława Grochowiaka

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - VIII/37/77 - z 25.03.77 r.

Ulica położona jest w dzielnicy Zatorze od skrzyżowania z ul. A. Grottgera do skrzyżowania z ul. St. Szczepanowskiego - patrz plan miasta

 

Dawniejsze nazwy

Brak danych o poprzednich nazwach ulicy

Pochodzenie nazwy

Stanisław Grochowiak, ur 24.1.1934 r. w Lesznie, zm. 2. IX. 1976 r. w Warszawie. Debiutował jako poeta w 1955 r. na łamach prasy literackiej. Uprawiał różne rodzaje pisarstwa, ale przede wszystkim znany jest jako poeta — wybitny reprezentant nowej poezji polskiej. Za swą twórczość otrzymał kilka nagród państwowych, dwukrotnie był nagradzany „Złotym Ekranem" za telewizyjny i filmowy scenariusz „Chłopców". Wydał pozycje: „Plebania z magnoliami", „Ballada rycerska", „Menuet z pogrzebaczem", „Lamentnice", „Rozbieranie do snu", „Agresty", „Trismus", „Wybór wierszy”, „Kanon", „Karabiny", „Polowanie na cietrzewie", „Bilard", „Dialogi". Pisał słuchowiska radiowe, telewizyjne, scenariusze filmowe i inne.   Opr. Danuta Stępczak - Przyjaciel Ludu


Tu będą ciekawe zdjęcia Twojej ulicy - jeżeli udostępnisz je do skanowania - zadzwoń 529-63-39 lub 0-603-08-25-54


Dysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

 

POWRÓT