wizytówki ulic i placów


ul. Jagiellońska

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - brak danych - z 1945 roku.

Ulica położona jest w dzielnicy Grunwald od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Boh. Westerplatte - patrz plan miasta

 

Dawniejsze nazwy

Jagiellońska ( 1929-1939 ) Hohenzollernstrasse ( 1940-1945 )

Pochodzenie nazwy

Jagiellonowie — dynastia królewska osiadła na tronie polskim dzięki decyzji królowej Jadwigi, która przedkładając dobro państwa nad osobiste zdecydowała się na małżeństwo z księciem litewskim. Pierwszy władca z tej dynastii — Władysław nie posiadał potomka z małżeństwa z Jadwigą i dopiero następna żona urodziła mu synów, którzy byli królami Polski.                                     

   Opr. Danuta Stępczak - Przyjaciel LuduDysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

 

POWRÓT