wizytówki ulic i placów


ul. Władysława Jagiełły

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - IV/23/84 - z 28.12.84 roku.

Ulica położona jest w dzielnicy Gronowo na kierunku pn-płd od skrzyżowania z ul. Gronowską - patrz plan miasta

 

Dawniejsze nazwy

Aktualna jest pierwszą nazwą ulicy

Pochodzenie nazwy

Władysław Jagiełło (1386—1434), król Polski, syn wielkiego księcia litewskiego Olgierda i księżniczki twerskiej Julianny, wiellci książę litewski, założyciel dynastii Jagiellonów. Po wstąpieniu na tron polski przeprowadził chrystianizację Litwy. 15. VII. 1410 rozbił Jagiełło pod Grunwaldem wojska krzyżackie. Grunwald, a przedtem klęska Witolda nad Worsklą w walkach z Tatarami, doprowadziły do ścisłego związania się Litwy z Polską (wspólny monarcha), co znalazło swój wyraz w unii horodelsłdej (1413)  Opr. Danuta Stępczak - Przyjaciel Ludu


Tu będą ciekawe zdjęcia Twojej ulicy - jeżeli udostępnisz je do skanowania - zadzwoń 529-63-39 lub 0-603-08-25-54


Dysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

 

POWRÓT