wizytówki ulic i placów


ul. Św. Józefa

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - XI/52/91 - z 24.01.91 r.

Ulica położona jest w dzielnicy Zatorze w pobliżu kościoła św. Józefa i krytej pływalni  - patrz plan miasta

 

Dawniejsze nazwy

Norberta Barlickiego

Pochodzenie nazwy

Józef, syn Jakuba, według Ewangelii mąż Marii Panny i opiekun Chrystusa, zwany cieślą z Nazaretu. Jego kult na Wschodzie powstał w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, na Zachodzie rozwinął się w średniowieczu. Obecnie święty Józef czczony jes' jako pa'ror kościoła powszechnego i robotników.   Opr. Danuta Stępczak - Przyjaciel Ludu


Tu będą ciekawe zdjęcia Twojej ulicy - jeżeli udostępnisz je do skanowania - zadzwoń 529-63-39 lub 0-603-08-25-54


Dysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

 

POWRÓT