wizytówki ulic i placów


ul. Kazimierza Karasia

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - brak danych - z 1945 roku.

Ulica położona jest w dzielnicy Podwale na kierunku wsch-zach od skrzyżowania z ul. Śniadeckich do skrzyżowania z ul. G. Narutowicza - patrz plan miasta

 

Dawniejsze nazwy

Polna, Kazimierza Karasia ( 1936-1939 ) Schlichtingstrasse ( 1940-1945 )

Pochodzenie nazwy

Kazimierz Karaś, ur. 1711, zm. 6. II. 1775 w Warszawie, kasztelan wiski. W młodości przebywał w służbie dworskiej u Stanisława Poniatowskiego, ojca króla. W 1764 mianowany generalnym administratorem poczt. W 1765 objął stanowisko marszałka dworu królewskiego, w 1766 został członkiem kompanii manufaktur wełnianych.   Opr. Danuta Stępczak - Przyjaciel Ludu


Rok 1970

Komitet PZPR

Rok 2002

Urząd Masta


Dysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

 

POWRÓT