wizytówki ulic i placów


ul. Karwowskich

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - II/5/60 - z 17.02.60 roku.

Ulica położona jest w dzielnicy Podwale na kierunku wsch-zach od skrzyżowania z ul. A. Wilkońskiego do skrzyżowania z al. Konstytucji 3 Maja - patrz plan miasta

Dawniejsze nazwy

Karwowskich ( 1938-1939 ) Weidenweg ( 1940-1945 )

Pochodzenie nazwy

Adam Pnieynia Karwowski, ur. 1814, zm. 21. VIII. 1886, nauczyciel. Wykładał w gimnazjum leszczyńskim język polski, matematykę i fizykę. W 1848 mianowany wyższym nauczycielem tegoż gimnazjum. Były podchorąży 14 pułku piechoty wojsk polskich, jeden z pierwszych członków Towarzystwa Słowiańskiego we Wrocławiu. Stanisław Pnieynia Karwowski, ur. 25. II. 1848 w Lesznie, zm. 13. V. 1917 w Berlinie. Syn Adama Karwowskiego. Nauczyciel gimnazjalny, doktor filozofii, historyk, kronikarz miasta Leszna. Wydał: „Historię Wielkiego Księstwa Poznańskiego", „Kronikę miasta Leszna" i in. Wzór obywatela — Polaka. Obrońca języka polskiego, historii i narodowości w okresie „Kultur-kampfu".   Opr. Danuta Stępczak - Przyjaciel Ludu


 


 

POWRÓT