wizytówki ulic i placów


pl. Tadeusza Kościuszki

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - brak danych - z 1945 roku.

Plac położony jest w dzielnicy Śródmieście, zachodnia jego granica przylega do ul. Narutowicza a południowa do ul. Ofiar Katynia - na wirtualnym planie miasta kwadrat (cyfra,litera)

Dawniejsze nazwy

Stary Plac Zamkowy XVIIIw. Schloss-Platz (1793-1920 ) Tadeusza Kościuszki ( 1920-1939 ) Hindenburg-Platz ( 1940-1945 )

Pochodzenie nazwy

Tadeusz Andrzej Bonawentura Kościuszko, ur. 4. IV. 1746 w Mereczowszczyźnie (Wołyń), zm. 5. X. 1817 w Solurze (Szwajcaria), generał, Najwyższy Naczelnik Sił Zbrojnych Narodowych w powstaniu 1794 r. Rozbił armię rosyjską pod Racławicami. Wydał 6 maja 1794 Uniwersał Połaniecki, który znosił poddaństwo osobiste i ograniczał pańszczyzną chłopów. W sierpniu 1794 na wezwanie Kosynierów Wielkopolanie wzniecili powstanie przeciwko Prusakom. Kościuszko ostatnie swe lata spędził w Szwajcarii, a jego zwłoki spoczęły w grobach królewskich na Wawelu. Opr. Danuta Stępczak


Pałac SułkowskichGimnazjum KomenskiegoKu pamięci

Rok 1908

Pomnik Germanii

Rok 1934

Pomnik Powstańców Wielkopolskich

Rok 2002

Zrekonstruowany pomnik Powstańców Wielkopolskich

Rok 1936

Nieistniejący pomnik Atlasa

Rok 1938

Nieistniejący pomnik Atlasa

Rok 1950

Nieistniejący pomnik Atlasa

Rok 1939, 21 października

Rozstrzelanie pod murem więzienia

Rok 1945

Pogrzeb szczątków rozstrzelanych

Rok 2002

Tablica pamiątkowa poświęcona rozstrzelanymDla relaksu


Dysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

 

POWRÓT