wizytówki ulic i placów


al. Zygmunta Krasińskiego

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak IX/60/90 z dnia  28 lutego 1990 r.

Ulica położona jest w dzielnicy Śródmieście, wzdłuż jej zachodniej granicy, od skrzyżowania z al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Przemysłową i Paderewskiego - na wirtualnym planie miasta kwadrat (cyfra,litera)

Dawniejsze nazwy
odc. A - An der Promenade (1895-1904), Promenade (1895-1910), West-Promenade (1911-1920), Krasińskiego (1920-1939), Dietrich Eckartweg (1940-1945), Krasińskiego (1945-1950), Marszałka Rokossowskiego (1950-1956)  Krasińskiego (1956-1970), odc. B - Weigelstrasse (1911-1920), 3-Maja (1920-1939), Mackensenstrasse (1940-1945), 3-Maja (1945-1950), Juliana Marchlewskiego (1950-1970), odc. A+B - Armii Czerwonej (1970-1990

Pochodzenie nazwy
Zygmunt Krasiński, hrabia, ur. 19. II. 1812 w Paryżu, zm. 23. II. 1859 tamże. Pochowany został w rodzinnej posiadłości Krasińskich w Opinogórze. Poeta, dramaturg, powieściopisarz. Prawie całe życie spędził za granicą. Krasiński zaliczany jest do trzech wieszczów, obok Mickiewicza i Słowackiego. Wydał anonimowo najwybitniejsze swoje dzieło „Nie-Boska Komedia" (1835). W roku 1836 wydał tragedię „Irydion", „Psalmy" i inne. Cenione są jego listy do ojca wydane w 1963, do A. Cieszkowskiego i D. Potockiej.
Opr. Danuta Stępczak

Rok 1908

Dom ewangelicki

Rok 2002

Szkoła Podstawowa nr 1

Rok 1910

Budynek Sp-ni Mieszkaniowej Urzędników Państwowych

Rok 2002

Budynek Leszczyńskiej Sp-ni Mieszkaniowej

Rok 1910

"Cafe Hohenzollern", później "Esplanada", potem "Wielkopolanka"

Rok 1960

Widok w kierunku ul. Słowiańskiej

Rok 1910

Widok na powszechną szkołę żydowską

Rok 1925

Odział Krajowej Kasy Pożyczkowej, dziś Narodowy Bank Polski

Rok 1917

Budynek SM Urzędników Państwowych

Rok 2002

Budynek LSM

Lata 30-te

Od 1925 r. Powiatowa Kasa Chorych

Rok 2002

Przychodnia Rejonowa Woj. Szpitala Zespolonego

Lata 30-te

Samochód Udo Martensa, w głębi jego zakład fotograficzny

Rok 2002

Były dom fotografa

Rok 1970

Kino "Panorama", następca kina "Palace"

Rok 2002

Kino "Panorama"

Rok 1970

Widok w kierunku obecnego wiaduktu, przed jego budową

Lata 90-te

Widok w kierunku od kościoła do poczty

Rok 1988

Widok od ul. Grota-Roweckiego

Rok 2002

Skrzyżowanie z ul. Grota-Roweckiego

Lata 90-te

Planty w kierunku od ul. Wałowej do skrzyżowania z ul. Słowiańską

Rok 1994

Skrzyżowanie z deptakiem przy ul. Słowiańskiej


Dysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

Zdjęcia portali bram budynków

POWRÓT