wizytówki ulic i placów


ul. Ignacego Kraszewskiego

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak VIII/37/77 - z 25.03.77 roku.

Ulica położona jest w dzielnicy Zatorze od skrzyżowania z ul.  J. Iwaszkiewicza  - patrz plan miasta

Dawniejsze nazwy

Brak danych o poprzednich nazwach ulicy

Pochodzenie nazwy

Ignacy Kraszewski, ul. 28. VII.. 1812 w Warszawie, zm. 19. III. 1887 w Genewie. Powieściopisarz, poeta, historyk, krytyk literacki, publicysta, wydawca. Wydał ponad 500 tomów powieści, dzieł historycznych, szkiców i innych publikacji. Przez 10 lat wydawał czasopismo naukowo-literackie ,,Atheneum". Cykl powieści ludowych rozpoczyna ,,Ulana';. Jest autorem „Starej baśni", „Hrabiny Cosel", „Brühla" i in. Używał pseudonimu B. Bolesławita.                                             

  Opr. Danuta Stępczak - Przyjaciel Ludu


Tu będą ciekawe zdjęcia Twojej ulicy - jeżeli udostępnisz je do skanowania - zadzwoń 529-63-39 lub 0-603-08-25-54


Dysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

 

POWRÓT