wizytówki ulic i placów


ul. Leona Kruczkowskiego

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - VIII/37/77 - z 25.03.77 roku.

Ulica położona jest w dzielnicy Zatorze od skrzyżowania z ul. J. Iwaszkiewicza  - patrz plan miasta

 

Dawniejsze nazwy

Brak danych o poprzednich nazwach ulicy

Pochodzenie nazwy

Leon Kruczkowski. ur. 28. VI. 1900 w Krakowie, zm. 1. VIII. 1962 w Warszawie. Ukończył chemię, pisarz debiutował w 1919 r. na łamach „Masek" jako poeta. Uczestnik kampanii wrześniowej w 1939 r. W latach 1939—45 jeniec oflagów hitlerowskich. Założyciel i redaktor „Twórczości". Laureat kilku nagród państwowych. Budowniczy Polski Ludowej. Do najważniejszych jego dzieł należą: „Kordian i cham", „Pawie pióra", „Sidła", „Odwety", „Niemcy". Pośmiertnie wydano po raz pierwszy „Przygodę z Vaterlandem".

   Opr. Danuta Stępczak - Przyjaciel Ludu


Tu będą ciekawe zdjęcia Twojej ulicy - jeżeli udostępnisz je do skanowania - zadzwoń 529-63-39 lub 0-603-08-25-54


Dysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

 

POWRÓT