wizytówki ulic i placów


ul. Karola Marcinkowskiego

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - brak danych - z 1945 roku.

Ulica położona jest w dzielnicy Śródmieście, na kerunku wsch-zach, od skrzyżowania z ul. Gabriela Narutowicza do skrzyżowania z ul. Przemysłową - na wirtualnym planie miasta kwadrat (cyfra,litera)

Dawniejsze nazwy

A- Hermana 1920 Karola Marcinkowskiego  ( 1928-1939 ) Hermannstrasse ( 1940-1945 ) B – Wałowa XVIII w. Wallgasse ( 1793-1920 ) C – Hermannstrasse ( 1911-1920 )

Pochodzenie nazwy

Karol Marcinkowski, ur. 20. VI. 1800 w Poznaniu, zm, 7, XI. 1846 tamże, lekarz, polski działacz społeczny w Wielkopolsce. Jako lekarz brał czynny udział w powstaniu listopadowym. Z jego inicjatywy powstała Ziemiańska Spółka Akcyjna dla budowy Bazaru Poznańskiego w Poznaniu. Pod jego kierownictwem zorganizowano w 1841 Towarzystwo Pomocy Naukowej. W 1833 Akademia Nauk w Paryżu przyznała mu złoty medal za rozprawę o cholerze. Jako społecznik cieszył się dużym uznaniem społeczeństwa Wielkopolski.

Dysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

 

POWRÓT