wizytówki ulic i placów


pl. Jana Metziga

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - brak danych - z 1956 roku.

Plac położony jest w dzielnicy Śródmieście - strona północna przylega do ul. Różanej a wschodnia do ul. Szkolnej - patrz plan miasta

 

Dawniejsze nazwy

Nowy Rynek ( XVII w.) Plac Kościelny ( XVII/XVIII w.) Der Kirch  Ring ( 1793-1920 ) Plac dra Jana Metziga ( 1920-1939 ) S.A. ( 1940-1945 ) Plac Czerwonej Armii ( 1945-1956 )


1906

Pierzeja wschodnia

1908

Szkoła ewangelicka

1918

Pierzeja wschodnia

1931

Pastorówka

1935

Pastorówka

1940

Pierzeja zachodnia

1940

Pierzeja północna

1941

Pierzeja północna

1960

Pierzeja północna

1960

Szkoła

1982

Skwer wypoczynkowy

1990

Skwer wypoczynkowy

 


Dr Alojzy Konior - Dr Jan Metzig - przyjaciel polaków

 

POWRÓT