wizytówki ulic i placów


ul. Stanisława Mikołajczyka

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - XI/52/91 - z 24.01.91 r.

Ulica położona jest w dzielnicy Zatorze od skrzyżowania z ul. św. Franciszka z Asyżu do skrzyżowania z ul. J. Kilińskiego - patrz plan miasta

 

Dawniejsze nazwy

Hanki Sawickiej

Pochodzenie nazwy

Stanisław Mikołajczyk, ur. 18. VII. 1901 w Holserhausen (Westfalia), zm. 13. XII. 1966 w Waszyngtonie. W 1918 uczestnik powstania wielkopolskiego, działacz Związku Młodzieży Wiejskiej, od 1936 prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych. Wiceprezes Stronnictwa Ludowego, w latach 1930 -35 poseł na Sejm. Podczas II wojny światowej w latach 1940-43 był wicepremierem, w latach 1943-44 premierem londyńskiego rządu emigracyjnego. W 1945 wszedł w skład Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej jako wicepremier i minister rolnictwa. Był również posłem Krajowej Rady Narodowej. Po śmierci Witosa objął stanowisko prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego organizując również opozycję przeciw władzy ludowej. Od października 1947 aż do śmierci przebywał na emigracji.   Opr. Danuta Stępczak - Przyjaciel Ludu


Tu będą ciekawe zdjęcia Twojej ulicy - jeżeli udostępnisz je do skanowania - zadzwoń 529-63-39 lub 0-603-08-25-54


Dysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

 

POWRÓT