wizytówki ulic i placów


ul. Ludwika Najdy

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - III/16/78 - z 27.05.78 roku.

Ulica położona jest w dzielnicy Grunwald od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Boh. Westerplatte  - patrz plan miasta

 

Dawniejsze nazwy

Brak danych o poprzednich nazwach ulicy

Pochodzenie nazwy

Ludwik Najda, ur. 17. VIII. 1881 w Zbąszynku, zm. 10. VIII. 1975 w Lesznie. Zasłużony, długoletni działacz spółdzielczości mieszkaniowej. Od 1935 do 1939 członek Rady Nadzorczej, od 1948 do 1964 pełnił funkcję skarbnika Zarządu Spółdzielni. W Lesznie przebywał od 1925 roku i pochowany został na tutejszym cmentarzu parafialnym.                                                            

   Opr. Danuta Stępczak - Przyjaciel Ludu


Tu będą ciekawe zdjęcia Twojej ulicy - jeżeli udostępnisz je do skanowania - zadzwoń 529-63-39 lub 0-603-08-25-54


Dysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

 

POWRÓT