wizytówki ulic i placów


ul. Gabriela Narutowicza

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - brak danych - z 1945 roku.

Ulica położona jest na osi pn-płd od Rynku do skrzyżowania z al. Konstytucji 3 Maja - na wirtualnym planie miasta kwadrat (cyfra,litera)

 

Dawniejsze nazwy

Kościańska ( XVII-XVIII w. ) Kostenstrasse ( 1793-1884 ) Kaiser Friedrich-Strasse ( 1884-1920 ) Kościańska (1920-1933 ) Gabriela Narutowicza ( 1936-1939 ) Kostenerstrasse ( 1940-1945 )

Pochodzenie nazwy

Gabriel Narutowicz, ur. 17. III. 1865 w Teleszach (Litwa), zm. 16. XII. 1922 w Warszawie, inżynier konstruktor, pierwszy prezydent II Rzeczypospolitej. W Szwajcarii, gdzie zamieszkał po studiach, budował elektrownie wodne, podobnie jak we Włoszech i Hiszpanii. W kraju zainicjował wykorzystanie wód Dunajca do rozwoju elektryfikacji. W latach 1920 — 1921 był ministrem robót publicznych, w 1922 ministrem spraw zagranicznych. Zginął od kuli wystrzelonej przez malarza Eligiusza Niewiadomskiego. W chwili śmierci piastował urząd prezydenta. Opr. Danuta StępczakPrzed wyzwoleniem

Widok w kierunku rynku z charekterystyczną budką strażniczą

Po wyzwoleniu

Ten sam obrazek z wyretuszowaną budką strażniczą

Rok 1919

Widok na Fabrykę Pomp

Rok 2002


Dysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

 

POWRÓT