wizytówki ulic i placów


ul. Karola Olszewskiego

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - VIII/28/79 - z 18.04.79 roku.

Ulica położona jest w dzielnicy Zatorze od skrzyżowania z ul. A. Grottgera  - patrz plan miasta

 

Dawniejsze nazwy

Olszewskiego-Wróblewskiego ( 1968-1979 )

Pochodzenie nazwy

Karol Olszewski, ur. 29. I. 1846 w Broniszowie Tarnowskim, zm. 24. III. 1915 w Krakowie, chemik i fizyk. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wspólnie z Z. Wróblewskim pierwszy skroplił tlen i azot z powietrza. W roku 1895 skroplił i zestalił argon; określił ciśnienie i temperaturę, w której może nastąpić skroplenie wodoru. Prowadził również prace nad skropleniem innych gazów doskonałych.      

   Opr. Danuta Stępczak - Przyjaciel Ludu


Tu będą ciekawe zdjęcia Twojej ulicy - jeżeli udostępnisz je do skanowania - zadzwoń 529-63-39 lub 0-603-08-25-54


Dysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

 

POWRÓT