wizytówki ulic i placów


ul. Opalińskich

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - brak danych - z 1945 roku.

Ulica położona jest w dzielnicy Podwale na kierunku wsch-zach od skrzyżowania z ul. G. Narutowicza do skrzyżowania z ul. A. Mickiewicza - patrz plan miasta

Dawniejsze nazwy

Opalińskich ( 1936-1939 ) Thomas-strasse ( 1940-1945 )

Pochodzenie nazwy

Ród Opalińskich należał do znakomitych rodów szlacheckich w Polsce. Swój początek wziął od Jędrzeja z Bnina, biskupa poznańskiego, założyciela miasteczka Opalenica, od którego to Opalińscy przybrali swoje nazwisko.   Opr. Danuta Stępczak - Przyjaciel Ludu


Tu będą ciekawe zdjęcia Twojej ulicy - jeżeli udostępnisz je do skanowania - zadzwoń 529-63-39 lub 0-603-08-25-54


Dysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

 

POWRÓT