wizytówki ulic i placów


ul. Aleksandra Orłowskiego

Nazwa nadana decyją Rady Miejskiej znak - VIII/28/79 - z 18.04.79 roku.

Ulica położona jest w dzielnicy Zatorze od skrzyżowania z ul. J. Kossaka  - patrz plan miasta

 

Dawniejsze nazwy

Brak danych o poprzednich nazwach ulicy

Pochodzenie nazwy

Aleksander Orłowski, ur. 7. VIII. 1862 w Kozowie, zm. 2. VIII. 1932 w Oświęcimiu, urzędnik pocztowy, kompozytor, dyrygent. Od roku 1887 był członkiem honorowym Towarzystwa Śpiewaczego „Echo-Macierz" we Lwowie, a następnie jego dyrygentem artystycznym. Był samoukiem. Pisał proste utwory chóralne. Jest twórcą znanego marsza żałobnego „W mogile ciemnej śpij na wieki".    

   Opr. Danuta Stępczak - Przyjaciel Ludu


Tu będą ciekawe zdjęcia Twojej ulicy - jeżeli udostępnisz je do skanowania - zadzwoń 529-63-39 lub 0-603-08-25-54


Dysponujesz tekstem - artykuł, wspomnienie, anegdota dotycząca Twojej ulicy - napisz lub zadzwoń !

 

POWRÓT